540 2014 Endringsartikkel 891

1 Endringsinformasjon

EndringsID 891
Forslagsdato 2014-06-17 15:07:55
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst Heissan!

Et eller annet sted - kanskje helst i kpt for AT - bør det inn krav om at når man BYGGER OM / OPPGRADERER til AT på eksisterende strekninger, så skal man også henge opp fiberkabel i masta (dersom det ikke er kabelkanaler/kulverter på strekningen).

1.1 Andre luftkabelanlegg

Ved ny prosjektering av KL-system (inkl. AT) skal det etableres telekommunikasjons muligheter(Fiberkabel)

a) Fiberkabel i KL-mast: Det kan etableres fiberkabel (ADSS) opphengt i kontaktledningsanleggets stålmaster.

  1. Utførelse: Plassering av fiberkabel på stålmaster gjøres i henhold til krav stilt i FEF
  2. Utførelse: Det skal gjennomføres og dokumenteres at master har tilstrekkelig kapasitet
  3. Utførelse: Det skal dokumenteres at fundamentet har tilstrekkelig stabilitet og kapasitet
  4. Utførelse: Det skal sjekkes og dokumenteres at tilleggsforskyvning av kontaktledning ligger innenfor tillatte toleranser
  5. Utførelse: Ved skjøt på luftkabel skal skjøteboks og kveileramme henges på mast i høyde 3 m
  6. Utførelse: Ved avtapping av luftkabel skal skjøtekum benyttes
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Forbedres om noe av kommunikasjonskapasiteten kan benyttes til sikrere overføring av signaler til elkraft hjelpesystemer

2.2 A - tilgjengelighet

Forbedres om noe av kommunikasjonskapasiteten kan benyttes til sikrere overføring av signaler til elkraft hjelpesystemer

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Forbedres da en ikke trenger å etablere egne maste traseer der eneste mulige framføring er som luftkabelanlegg

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales, lager nytt kapittel (540/7/3.1.2) med kravformulering som vist i Forslagstekst --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 27. aug. 2014 kl. 12:26 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK,

Lite forslag til endring av lærebokteksten:

Ved ny prosjektering av KL-systemer (inkl. AT) bør det også undersøkes om det er tilgjengelige føringsveier for fiber på den aktuelle strekningen (kulvert/kanal). Dersom dette ikke er tilfelle, og eventuelt svært kostbart å realisere, kommer følgende krav til anvendelse:--Tore Telstad (diskusjon) 27. aug. 2014 kl. 16:28 (CEST)

Etter mange runder med oss selv endte vi opp med å flytte selve kravet om kommunikasjonsanlegg til Tele-regelverket. Samtidig endret vi der fra SKAL til BØR, da det åpenbart vil være KL-prosjektering av mindre omfang (eller utskifting av master) der det ikke vil være naturlig å bygge et svært begrenset kommunikasjonsanlegg.

At det KAN plasseres i mast, og utførelseskrav til en slik løsning ble lagt til kontaklednings-regelverket.

--Tore Telstad (diskusjon) 28. aug. 2014 kl. 14:41 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres