540 2014 Endringsartikkel 926

1 Endringsinformasjon

EndringsID 926
Forslagsdato 18.08.2014
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel Returkrets
Avsnitt Generelle krav
Forslagstekst Det bør henvises til EK.800053-000 for strekking av liner og ledninger.
Regelverkstekst
Referansedokumenter Strekking av aluminiumsledere: Fast innspente aluminiumsledere skal strekkes opp i henhold til tabell gitt i EK.800053-000.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Siker at påliteligheten forbedres.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Siker at levetiden opprettholdes eller forbedres.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales innført i teknisk regelverk. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. des. 2014 kl. 10:08 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK, bemerkes at forslaget er tynt vedr. bakgrunn og begrunnelse

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres