540 2014 Endringsartikkel 964

1 Endringsinformasjon

EndringsID 964
Forslagsdato 10.10.2014
Forslagsstiller Thorleif Pedersen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel Kontaktledningssystemer
Avsnitt 2.10
Forslagstekst Det må legges inn en mulighet til å forlenge maksimal lengde på halv ledningspart på grunnlag av gjennomførte beregninger og vurderinger. Dette vil spesielt kunne gjelde i lange tunneler som har områder med tilnærmet konstant temperatur. Det må dokumenteres at loddvandring og strekkrafttap er innenfor gjeldende krav. Ved å åpne for dette vil man kunne spare betydelig penger (færre komponenter, lengre effektive ledningspartlengder) uten at det går ut over anleggets ytelse. I områder med tilnærmet konstant temperatur bør den maksimale halve ledningspartlengen som et minimum kunne dobles fra dagens verdier. En mulighet er å ikke ha noen øvre grense i det hele tatt men heller henvise til en beregning (regne ut antatt loddvandring og legge på en sikkerhetsmargin). Et annet moment i denne saken er at loddvandringen blir svært liten ved en kombinasjon av dagens maksimale ledningspartlengder og liten temperaturvariasjon. Loddsatser som nesten ikke beveger seg kan over tid "sette seg fast".
Regelverkstekst a) Kontaktledning med dimensjonerende hastighet ≤ 200 km/h: For kontaktledninger med dimensjonerende hastighet ≤ 200 km/h skal totallengden på en ledningspart fra avspenningspunkt til avspenningspunkt ikke overskride 1500 m.
  1. Utførsel: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt, skal ikke overskride 750 m.
  2. Unntak: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt, kan være inntil 1500 m i lange tunneler med liten årlig temperaturvariasjon. Det skal dokumenteres ved hjelp av beregninger at strekkrafttapet ikke overskrider 10 %, se kapitlet antall bevegelige utliggere, strekkrafttap.
  • Liten årlig temperaturvariasjon vil si ΔT ≤ 5 °K
  • Forventet maksimal temperaturvariasjon skal oppgis og benyttes i beregninger for strekkrafttap. I disse beregningene skal det legges til 10 °K for usikkerhet (Eks. ΔT °K + 10 °K)

b) Kontaktledning med dimensjonerende hastighet > 200 km/h: For kontaktledninger med dimensjonerende hastighet > 200 km/h skal totallengden på en ledningspart fra avspenningspunkt til avspenningspunkt ikke overskride 1200 m.

  1. Utførsel: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt, skal ikke overskride 600 m.
  2. Unntak: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt, kan være inntil 1200 m i lange tunneler med liten årlig temperaturvariasjon. Det skal dokumenteres ved hjelp av beregninger at strekkrafttapet ikke overskrider 10 %, se kapitlet antall bevegelige utliggere, strekkrafttap.
  • Liten årlig temperaturvariasjon vil si ΔT ≤ 5 °K
  • Forventet maksimal temperaturvariasjon skal oppgis og benyttes i beregninger for strekkrafttap. I disse beregningene skal det legges til 10 °K for usikkerhet (Eks. ΔT °K + 10 °K)

c) Maksimal ledningspartlengde: Maksimal ledningspartlengde bør benyttes der hvor det er mulig og hensiktsmessig.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikre bedre pålitelighet for kontaktledningens loddavspenninger i tunneler med konstant temperatur ved å få mer lengdeutvidelse og bevegelse på loddhjul.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Sikre bedre vedlikeholdbarhet ved å minke antallet loddavspenninger i lange tunneler.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Sikre bedre levetid for kontaktledningens loddavspenninger i tunneler med konstant temperatur ved å få mer lengdeutvidelse og bevegelse på loddhjul.

2.6 Ø - økonomi

Sikre bedre økonomi ved å redusere antall loddavspenninger i lange tunneler.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler endringen innført i teknisk regelverk. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. des. 2014 kl. 12:07 (CET)

Har etter forslag fra Tore Telstad modifisert kravtekst for å tydeliggjøre kravet. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 8. jan. 2015 kl. 10:58 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK (teltor)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres