540 2014 Endringsartikkel 983

1 Endringsinformasjon

EndringsID 983
Forslagsdato 07.11.2014
Forslagsstiller Thor Egil Thoresen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 7 Konstruksjoner
Avsnitt 3.1 Stålmaster
Forslagstekst Skulle det ikke stått bjelkemaster som regel og HEB HEA HEM etc?

Ref. e-post av 5.11.2014

Regelverkstekst a) Stålmaster: Det skal benyttes stålmaster i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg som er beregnet og verifisert i henhold til standarder EN 50119:2009, NS-EN 1993-1-1:2005 og dimensjoneringskrav stilt i teknisk regelverk.
  1. Utførelse: Stålmaster skal være Jernbaneverkets gitter eller bjelkemaster. Gittermaster har betegnelse B eller H og bjelkemaster har betegnelse HEB eller HEM.
  2. Utførelse: Bruksmåte for gittermaster, B-mast kan benyttes som frittstående enkeltmast, eller som pendelmast for åk. H-mast kan benyttes som frittstående enkeltmast, forankringsmast for åk, mast for ytterste seksjonsutliggere i parallellfelt og ved seksjonsutliggere over sporveksler.
  3. Utførelse: Bruksmåte for bjelkemaster, HEB-mast kan benyttes som frittstående enkeltmast, pendelmast for åk, som forankringsmast for åk, mast for ytterste seksjonsutliggere i parallellfelt og ved seksjonsutliggere over sporveksler. HEM-mast kan benyttes som avspenningsmast uten bruk av bardun eller strever og som forankringsmast for åk.
  4. Utførelse: Det skal benyttes stålmaster ved alle permanente kontaktledningsanlegg.
  5. Dokumentasjon: B-master skal være i henhold til tegning EK.800092-000, H-master skal være i henhold til tegning EK-800093-000 og EK-800094-000, HEB-master skal være i henhold til 800089-000 og HEM-master skal være i henhold til tegning EK.800086-000
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikre at påliteligheten opprettholdes.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Sikre at vedlikeholdbarheten opprettholdes.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Sikre at levetiden opprettholdes.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler kravendringen slik at kravet blir tydeligere. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. des. 2014 kl. 13:53 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

Det bør vurderes om denne endringen heller er en presisering

Dette vurderes å være en kravendring OK --Tore Telstad (diskusjon) 7. jan. 2015 kl. 15:54 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres