540 2015 Endringsartikkel 1274

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1274
Forslagsdato 11.12.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 8: Mate-, forsterknings- og forbigangsledning
Avsnitt 3.2 Fremføring, forlegning og tilkobling
Forslagstekst Følgeendring etter revisjon av 510/6 - Jording og returkrets

Følgende forhold behandles i 510/6 - Jording og returkrets, og bør fjernes herfra:

"Ved fremføring av forsterkningsleder og returleder/gjennomgående jordleder på samme masterekke: Isolatorbeslag skal tilkobles gjennomgående jordleder/returleder som forbindes til skinnegang med maks 1 km mellomrom koordinert med signalanlegget."

og

"Mateledning uten jordleder/returleder: Ved masterekke nært til skinnegangen skal isolatorbeslagene jordes direkte til skinnestreng eller til samlejord. Ved masterekke fjernt fra skinnegangen skal egne jordingselektroder anordnes."

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kravet er flytte og behndlet i Felles elektro.

2.2 A - tilgjengelighet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.4 S - sikkerhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.5 L - levetid

Se tekst for R - pålitelighet.

2.6 Ø - økonomi

Se tekst for R - pålitelighet.

2.7 K - kapasitet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Fjernet teksten som foreslått i Endringsforslaget otg tilført følgende tekst for henvisning til krav stilt andre steder i Teknisk regelverk. Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Felles elektro--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 15. des. 2015 kl. 09:28 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres