540 2015 Endringsartikkel 1276

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1276
Forslagsdato 11.12.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 12 Returkrets
Forslagstekst Følgeendring etter revisjon av 510/6

Hele avsnitt 12 - Returkrets bør utgå, fordi kravene enten er i konflikt med forslag til ny 510/6 - Jording og returkrets, eller fordi kravene er unødvendige. Se følgende endringsforslag for utdypning av enkeltpunkter.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kravet er flytte og behndlet i Felles elektro.

2.2 A - tilgjengelighet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.4 S - sikkerhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.5 L - levetid

Se tekst for R - pålitelighet.

2.6 Ø - økonomi

Se tekst for R - pålitelighet.

2.7 K - kapasitet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Fjerner avsnitt 12 Returkrets i Autotransformatorsystem_med_seksjonert_kontaktledning. Dette grunnet at noen krav er ivaretatt av revisonen av Felles elektro/Jording og returkrets, samt at enkelte krav er i strid med reviderte krav i Felles elektro og returkrets.--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 15. des. 2015 kl. 12:38 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres