540 2015 Endringsartikkel 1286

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1286
Forslagsdato 11.12.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 16 Kontaktledningsbrytere
Avsnitt 5 Jording
Forslagstekst Følgeendring etter revisjon av 510/6 - Jording og returkrets:

Tekst:

"For valg av type beskyttelsesjord, se avsnitt om krav til jordledere og utjevningsforbindelser i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording."

Foreslår å endre til:

"Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording for krav til beskyttelsesjording."

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kravet er flytte og behndlet i Felles elektro.

2.2 A - tilgjengelighet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.4 S - sikkerhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.5 L - levetid

Se tekst for R - pålitelighet.

2.6 Ø - økonomi

Se tekst for R - pålitelighet.

2.7 K - kapasitet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endrer kravet til følgende: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og returkrets for krav til beskyttelsesjording. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 15. des. 2015 kl. 14:58 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres