540 2015 Endringsartikkel 1288

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1288
Forslagsdato 11.12.2015
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 16 Kontaktledningsbrytere
Avsnitt 5 Jording
Forslagstekst Følgeendring etter revisjon av 510/6 - Jording og returkrets.

Til slutt i avsnittet står teksten: "Plasseres kontaktlednigsbryteren i kiosk skal anlegget jordes som et sonegrensebryteranlegg Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter"

Jeg foreslår å endre teksten til: "Dersom kontaktledningsbryteren plasseres i kiosk, skal beskyttelsesjording av kiosken utføres som et elteknisk hus, se [510 Jording, elteknisk hus]."

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kravet er flytte og behndlet i Felles elektro.

2.2 A - tilgjengelighet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.4 S - sikkerhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.5 L - levetid

Se tekst for R - pålitelighet.

2.6 Ø - økonomi

Se tekst for R - pålitelighet.

2.7 K - kapasitet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Gjennomføre endring med følgende tekst: Dersom kontaktledningsbryteren plasseres i kiosk, skal beskyttelsesjording av kiosken utføres som et elteknisk hus, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og returkrets#Elteknisk hus. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 15. des. 2015 kl. 15:12 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres