540 2016 Endringsartikkel 1242

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1242
Forslagsdato 30.10.2015
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 2.1.2 Kabler
Forslagstekst Avsnittet beskriver at det der det ikke er mulig å fremføre AT-lederne som blanke ledninger brukes kabler. Krav a) gir også forslag til utførelse. Summen av alle kabler i kraftsystemet setter laveste resonansfrekvens i nettet. Jo mer kabel jo lavere resonansfrekvens og jo større sannsynlighet for ustabilitet. Det er kjent, men det er likevel veldig enkelt for prosjektene å velge kabel som alternativ til eks. økt høyde på overgangsbruer på grunn av formuleringen av regelverket på dette punktet. Ber derfor om at regelverket beskriver løsninger for hvordan unngå å bruke kabel både i tunnel og på andre steder hvor tverrsnittet er begrenset slik at valg av en bedre løsning er enklere. I det minste endre fra en tilnærmet blankofullmakt for ukritisk bruk av kabel.

Til info: Det er lagt inn et endringsforslag om også å beskrive at AT-ledninger trenger plass langs banen Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Hyppig bruk av kabel på en matestrekning kan gi resonansproblemer som kombinert med andre uheldige omstandigheter (togtyper, kobling og antall aggregater i drift) kan gi havari av komponenter. Kravet skal gi insitamenter til å se på andre løsninger enn kabler.

2.2 A - tilgjengelighet

Forventes å kunne øke tilgjenngeligheten av samme grunn som over.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kan i noen tilfeller øke vedlikeholdbarheten ved at vedlikehold/arbeid kan tillates uten at spesielle hennsyn må tas (togtyper, kobling og antall aggregater i drift). Kan også reduserer vedlikeholdbarheten ved flere arbeidsoprasjoner i tunneler må gjøres med spenningen frakoblet. Imidlertid kan noen strekninger ha som vedlikeholdsfilosofi at arbeid uansett skal gjøres i perioder uten trafikk. For trekninger med dobbeltspor vil en også lettere akseptere utkobling av deler av det ene sporet. Egen RAM-analyse for strekningen må gjøres for å belyse dette.

2.4 S - sikkerhet

Ved å ta nødvendige forholdsregler (f.eks. frakobling for en del/alt arbeid i tunneler) skal sikkerheten ikke forringes.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Muligens billigere annlegg ved bruk av blanke ledere for AT-ledere fremfor kabler.

2.7 K - kapasitet

Egen RAM-analyse for strekningen må gjøres for å belyse dette.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst:

b) Bruk av blanke ledere for AT-ledere istedenfor kabel: For å redusere mulige problemer med elektrisk resonansstabilitet, skal blanke ledere i tunneler og andre steder vurderes istedenfor høyspentkabler.

  1. Utførelse: Blanke ledere kan settes opp på isolatorer i passende høyde på tunnelens vegg eller i tak (heng).
  2. Betingelse: Krav til avstander mellom ledere, samt mellom ledere og omgivelser skal tilfredsstilles kravene i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsavstander i fast avspent høyspenningsanlegg.
  3. Vurdering: Blanke ledere vil kunne resultere i at spenningen alltid må frakobles ved arbeid med kl-anlegget, det skal vurderes av om dette vil føre til ulemper for tilgjengelighet for vedlikehold.
  4. Dokumentasjon: Valg av blanke ledere og høyspentkabel skal dokumenteres.

7.9.2016: Revidert tekst i kravet over etter en gjennomgang av kommentarer fra Teknologi og Prosjekter. Følgende versjon er omforent mellom saksbehandler og fagansvarlig: b) Bruk av blanke ledere for AT-ledere istedenfor kabel: For å redusere mulige problemer med elektrisk resonansstabilitet, skal blanke ledere i tunneler og andre steder som hovedregel benyttes.

  1. Utførelse: Blanke ledere kan settes opp på isolatorer i passende høyde på tunnelens vegg eller i tak (heng).
  2. Betingelse: Krav til avstander mellom ledere, samt mellom ledere og omgivelser skal tilfredsstilles kravene i Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsavstander i fast avspent høyspenningsanlegg.
  3. Vurdering: Blanke ledere vil kunne resultere i at spenningen på AT-ledere alltid må frakobles ved arbeid i kontaktledningsanlegget, det skal vurderes om slike tilfeller reelt sett gir uakseptabel påvirkning på trafikkavvikling.
  4. Dokumentasjon: Valg av kabel skal begrunnes.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 7. sep. 2016 kl. 11:55 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:06 (CEST)

4.2 Prosjekter

Foreslår noe presisering (kursiv): skal blanke ledere i tunneler, under bruer og andre steder vurderes.. I pkt 4 menes vel at Valg mellom blanke ledere og høyspentkabel skal dokumenteres. for øvrig ok--Finn Holom (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 09:36 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:41 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

Alternativ tekst: til b): Blanke ledere skal som hovedregel benyttes i tunneler og under bruer.

til pkt 3: Vurdering: Bruk av blanke ledere kan medføre at enkelte typer arbeid (primært på kl-anlegget) vil kreve frakobling av PL og NL. Det skal vurderes om slike tilfeller reelt sett gir uakseptabel påvirkning på trafikkavvikling.

til pkt 4: Valg av kabel skal begrunnes. --Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:34 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres