540 2016 Endringsartikkel 1430

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1430
Forslagsdato 26.05.2016
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 16 Kontaktledningsbrytere
Avsnitt Nytt avsnitt
Forslagstekst Strømforsyning til manøvermotor for fjernstyrte kontaktledningsbrytere via AT-ledere kan i mange tilfeller vise seg svært kostnadsbesparende. Dette går ut på at det settes inn en liten transformator i masten og at denne forsyner et batteri via batteriladder. Vurder å sette inn et kan-, eventuelt bør-krav, om at slike løsninger er mulige.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Forentes å gi store besparelser i tilfeller der egen strømforsyning må etableres, f.eks. i form av lange kabler.

2.7 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant.

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst:

3.1 Manøvermaskin for brytere for seksjonering For fjernmanøvrering av skille- og lastskillebrytere må det fremføres både signaler og strøm for manøvrering. Dette vil i enkelte tilfeller medføre store investeringskostnader. Et alternativt er egen strømforsyning via kl-anlegget med transformator, likeretter og batteriforsyning for å redusere kostnadene.

a) Strømforsyning til manøvermaskin via kl-anlegget: Der fremføring av kabel for lavspent strømforsyning til manøvermaskin fører til store kostnader, skal en egen forsyning via kl-anlegget vurderes.

  1. Utførelse: Fra en av AT-lederne kan det hentes strøm via en transformator som transformerer spenningen til passende nivå for opplading av batterier for servomotor og andre komponenter.


Følgende endring omforent mellom saksbehandler og fagansvarlig: a) Strømforsyning til manøvermaskin via kl-anlegget: Der fremføring av kabel for lavspent strømforsyning til manøvermaskin fører til store kostnader, skal en egen forsyning via kl-anlegget vurderes.

  1. Utførelse: Fra en av AT-lederne kan det hentes strøm via en transformator som transformerer spenningen til passende nivå for opplading av batterier for servomotor og andre komponenter.
  2. Utførelse: Spenningsnivå som skal forsyne manøvermaskinens motor finnes i Teknisk spesifikasjon

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 7. sep. 2016 kl. 12:02 (CEST)

Standard for manøvermaskiner som spesifiserer spenningsnivå er IEC 60694:2001 og EN 62271-1:2007. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 7. sep. 2016 kl. 12:36 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:07 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:53 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:44 (CEST)Forstår ikke helt forslagsteksten der det bl.a. står: "Vurder å sette inn....." Blir ikke dette for lite spesifikt?? Ser nå at jeg muligens ikke hadde lest anbefalingen fra fagansvarlig godt nok.............OK

4.4 Teknologi

OK, Kanskje også angi hvilken DC-spenning vi skal ha? Utsjekk: Dagens manøvermaskiner trenger 110 VDC (eller 230 VAC). Står visstnok i en standard i følge Bjørn Ivar.

Fiber/kommunikasjonsutstyr til bryteren skal kanskje også ha spenning? Utsjekk: RTU for kommunikasjon skal ha DC 20-60V

Info: Studentoppgave hadde anbefaling om solcelle...--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:38 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres