540 2016 Endringsartikkel 1470

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1470
Forslagsdato 06.07.2016
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.1 Krav til autotransformatorer
Forslagstekst Det bør her stilles krav om at autotransformatorer skal samsvare med EN 50329: Railway applications - Fixed installations - Traction transformers.

Resten av avsnittet bør skrives om slik at den støtter seg på EN 50329. Spesielt bør det vurderes krav om det skal spesifiseres belastningssyklus i henhold til EN 50329.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Forventes å ha en viss betydning for pålitelighet og tilgjengelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Forventes å ha en viss betydning for pålitelighet og tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Kan ha en viss betydning for livsløpskostnader.

2.7 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant.

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tillegg i ingressen for avsnittet 3.1 Krav til autotransformatorer:

Flere standarder og normer gjelder for konstruksjon av transformatorer, EN 50329 setter spesifikke krav til transformatorer som benyttes i jernbane (også autotransformatorer).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:09 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:57 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:49 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:42 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres