540 2016 Endringsartikkel 1515

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1515
Forslagsdato 31.08.2016
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 4 og 5
Avsnitt Alle
Forslagstekst Totalrevisjon av Kontaktledning/Prosjektering/Generelle teknisk krav, Kontaktledning/Prosjektering/Kontaktledningsystemer,

Kontaktledning/Bygging/Generelle tekniske krav og Kontaktledning/Bygging/Kontaktledningsystem. Har slått disse sammen til Kontaktledning/Prosjekterin og bygging/Generelle tekniske krav og Kontaktledning/Prosjektering og bygging/Kontaktledningsystem. Kapitlene er utformet i henhold til håndbok for skriving av Teknisk regelverk, samt revisjon av krav i.ht. lover og standarder samt kravsporing

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Tydeliggjøring av kravene bør føre til at anleggene bygges rett første gang.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Kan bli bedret da kravene er letter å lese, samt at kravsporing muliggjør vurdering av hvilke løsninger som kan benyttes.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

De reviderte kapitlene har blitt sendt på høring til følgende instanser i Jernbaneverket:

  • Infrastruktur, Plan og teknikk, Elkraft
  • Infrastruktur, Sakkyndige driftledere
  • Infrastruktur, Faglig leder elkraft
  • Utbyggingsprosjekter
  • Trafikk og marked
  • Internt Teknologi

Tilbakemeldinger på høring fra følgende instanser i Jernbaneverket:

  • Infrastruktur, Plan og teknikk, Elkraft
  • Infrastruktur, Sakkyndige driftledere
  • Infrastruktur, Faglig leder elkraft
  • Internt Teknologi

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at revisjonen implementeres, da dette gir bedret leseevne og tydeliggjøring av kraven. Hensikten med kravene er bedre utdypet og belyst. Kravsporingen har blitt bedret slik at det kan være enklere å dokumenter avviksøknader (dispensasjoner). Endringsforslagene 540 2016 Endringsforslag 1453, 540 2016 Endringsforslag 1399, 540 2016 Endringsforslag 1361, 540 2015 Endringsforslag 1226, 540 2015 Endringsforslag 1116, 540 2015 Endringsforslag 1054, 540 2013 Endringsforslag 586, 540 2013 Endringsforslag 572, 540 2012 Endringsforslag 451, 540 2012 Endringsforslag 423, 541 2015 Endringsforslag 1112, 541 2015 Endringsforslag 1092, 541 2014 Endringsforslag 1033, 541 2014 Endringsforslag 1032, 541 2013 Endringsforslag 573, 541 2015 Endringsforslag er gjennomgått i revisjonsarbeidet og forslagene er enten innarbeidet eller tilpasset kravteksten det gjelder.

Høringskommentarer gjennomgås og eventuelt implementeres fram til utgivelsesdato for revidert Teknisk regelverk våren 2016 (medio september).

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 1. sep. 2016 kl. 12:19 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:43 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:14 (CEST)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 5. sep. 2016 kl. 11:04 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --