540 2017 Endringsartikkel 1607

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1607
Forslagsdato 07.12.2016
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 5 Kontaktledningsutforming
Avsnitt 2 Elektrisk utforming
Forslagstekst Avsnittet har referanse til beskrivelse av ulike kontaktledningsutforminger. Dette endringsforslaget gjelder implementering av en tilsvarende beskrivelse for AT-system med seksjonert kontaktledning.

Forslaget bør gjennomgås av flere før implementering, for eksempel ved høring.

Forslaget ligger her. https://trv.jbv.no/wiki/Sandkasse/KL-Revisjon/Elutforming-D

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales gjennomført.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 18:33 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:14 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 14:50 (CET)

4.4 Teknologi

  1. Kommentarer om at dette gjelder 95/105 Hz sporfelter er ikke relevant da forslaget gjelder for alle typer sporfelter.
  2. Kap. 3, avsn. 2: Statisk strøm – ikke kortsluttningsstrøm. Frigjort fra tid da dette er en skalerbar strøm.
  3. Kap. 4, avsn. 4: Dette gjelder Bane NORs egne langsgående tele og signalkabler som har lang parallell føring. Disse er ikke tilgjengelige før det skal utføres fysisk arbeid på disse og det er derfor vi trenger rutiner som sikrer at montører ikke utsettes for fare. Nye anlegg vil i hovedsak utføres med fiberkabel og problemet er ikke tilstede. Kortere AT avstand fører ikke til at forskriftens krav overholdes, men spenningen reduseres.
  4. 3. Unntak: På strekninger som ikke har parallelle telekabler med... - Her er det prosjektets oppgave å finne ut hvor nære parallelle telekabler befinner seg.
  5. 1. Operative tiltak: Det skal finnes rutiner for raskt bytte av autotransformator... - Her beskriver en bare at en skal ha en rutine for hvordan dette skal løses.

De ovennevnte punkter vil bli tatt inn i vedlegget før det flyttes til vedlegg i selve regelverkets kapittel 5. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:21 (CET)


ok--Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:26 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --