540 2017 Endringsartikkel 1615

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1615
Forslagsdato 16.12.2016
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.2
Forslagstekst Krav om avstand mellom autotransformatorer foreslås revidert i tråd med prinsippet at det er (1) potensial i returkretsen, og (2) indusert spenning til parallelle telekabler som er bestemmende for hvor stor avstand mellom autotransformatorene som er akseptabel. Konsekvenser av forslaget er at krav til avstand som kan brukes uten ytterligere vurdering strammes noe inn for enkeltspor (til 10 km), og slippes noe opp for dobbeltspor (til 15 km). Samtidig åpnes det for større fleksibilitet ved at de angitte kravene på 10/15 km. kan overskrides etter en vurdering av potensial i returkretsen og indusert spenning til telekabler. Den største økonomiske gevinsten av dette er bedre mulighet for samlokalisering av autotransformatorer med øvrige tekniske installasjoner ved stasjoner og overkjøringssløyfer, med felles adkomst, strømforsyning, jordingsanlegg, etc.

Forslaget lyder:

1: Avsnitt 1 i den innledende teksten til avsnitt 3.2 erstattes med: "Avstanden mellom autotransformatorer er bestemmende for høyeste potensial i returkretsen og for indusert spenning til parallelle ledere (spesielt telekabler)."

2: Krav a) erstattes med følgende nye krav (a) og (b):

a) Avstand mellom autotransformatorer: Avstand mellom autotransformatorer skal velges slik at potensialet i returkretsen begrenses til akseptabelt nivå i henhold til ’’Lenke:’’ Teknisk regelverk, Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Potensial i returkretsen, og for å begrense indusert spenning til parallelle telekabler til akseptabelt nivå i henhold til ‘’Lenke:’’ Teknisk regelverk, Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Kabler for lavspenning. 1. Utførelse: Det kan alltid velges en avstand mellom autotransformatorer inntil 10 km. for enkeltspor og 15 km. for dobbeltspor. 2. Utførelse: For vurdering av økt autotransformatoravstand utover verdiene angitt i (1) kan potensial i returkretsen og indusert spenning til parallelle ledere ved ulik avstand mellom autotransformatorer og ved ulik avledning mellom returkrets og jord, som angitt i Referanse 1 legges til grunn. 3. Unntak: På strekninger som ikke har parallelle telekabler med gjennomgående metalliske elementer i en avstand på 100 m til hver side for jernbanetraseen, er det ikke nødvendig å vurdere indusert spenning.

b) Utfall av autotransformator: Fordi utfall av en autotransformator vil føre til økt potensial i returkretsen og økt induksjon til parallelle telekabler, skal det finnes operative rutiner for å håndtere slike utfall. 1. Operative tiltak: Det skal finnes rutiner for raskt bytte av autotransformator slik at situasjonen med økte berøringsspenninger i anlegget blir mest mulig kortvarig. 2. Operative tiltak: Det bør finnes rutiner som begrenser berøring av returkretsen i aktuelt AT-vindu ved utfall av en autotransformator. 3. Operative tiltak: Rutiner for å begrense berøringsspenning ved utfall av en autotransformator kan omfatte begrenset strømtrekk fra tog i aktuelt AT-vindu ved utfall av en autotransformator.

Referanse 1: Se endringsforslag #1607

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

3 Endringsinformasjon

EndringsID 1615
Forslagsdato 16.12.2016
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.2
Forslagstekst Krav om avstand mellom autotransformatorer foreslås revidert i tråd med prinsippet at det er (1) potensial i returkretsen, og (2) indusert spenning til parallelle telekabler som er bestemmende for hvor stor avstand mellom autotransformatorene som er akseptabel. Konsekvenser av forslaget er at krav til avstand som kan brukes uten ytterligere vurdering strammes noe inn for enkeltspor (til 10 km), og slippes noe opp for dobbeltspor (til 15 km). Samtidig åpnes det for større fleksibilitet ved at de angitte kravene på 10/15 km. kan overskrides etter en vurdering av potensial i returkretsen og indusert spenning til telekabler. Den største økonomiske gevinsten av dette er bedre mulighet for samlokalisering av autotransformatorer med øvrige tekniske installasjoner ved stasjoner og overkjøringssløyfer, med felles adkomst, strømforsyning, jordingsanlegg, etc.

Forslaget lyder:

1: Avsnitt 1 i den innledende teksten til avsnitt 3.2 erstattes med: "Avstanden mellom autotransformatorer er bestemmende for høyeste potensial i returkretsen og for indusert spenning til parallelle ledere (spesielt telekabler)."

2: Krav a) erstattes med følgende nye krav (a) og (b):

a) Avstand mellom autotransformatorer: Avstand mellom autotransformatorer skal velges slik at potensialet i returkretsen begrenses til akseptabelt nivå i henhold til ’’Lenke:’’ Teknisk regelverk, Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Potensial i returkretsen, og for å begrense indusert spenning til parallelle telekabler til akseptabelt nivå i henhold til ‘’Lenke:’’ Teknisk regelverk, Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Kabler for lavspenning. 1. Utførelse: Det kan alltid velges en avstand mellom autotransformatorer inntil 10 km. for enkeltspor og 15 km. for dobbeltspor. 2. Utførelse: For vurdering av økt autotransformatoravstand utover verdiene angitt i (1) kan potensial i returkretsen og indusert spenning til parallelle ledere ved ulik avstand mellom autotransformatorer og ved ulik avledning mellom returkrets og jord, som angitt i Referanse 1 legges til grunn. 3. Unntak: På strekninger som ikke har parallelle telekabler med gjennomgående metalliske elementer i en avstand på 100 m til hver side for jernbanetraseen, er det ikke nødvendig å vurdere indusert spenning.

b) Utfall av autotransformator: Fordi utfall av en autotransformator vil føre til økt potensial i returkretsen og økt induksjon til parallelle telekabler, skal det finnes operative rutiner for å håndtere slike utfall. 1. Operative tiltak: Det skal finnes rutiner for raskt bytte av autotransformator slik at situasjonen med økte berøringsspenninger i anlegget blir mest mulig kortvarig. 2. Operative tiltak: Det bør finnes rutiner som begrenser berøring av returkretsen i aktuelt AT-vindu ved utfall av en autotransformator. 3. Operative tiltak: Rutiner for å begrense berøringsspenning ved utfall av en autotransformator kan omfatte begrenset strømtrekk fra tog i aktuelt AT-vindu ved utfall av en autotransformator.

Referanse 1: Se endringsforslag #1607

Referansedokumenter

4 Vurdering av endringen

4.1 R - pålitelighet

Ingen endring

4.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

4.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

4.4 S - sikkerhet

Ingen endring

4.5 L - levetid

Ingen endring

4.6 Ø - økonomi

Ingen endring

4.7 K - kapasitet

Ingen endring

4.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

4.9 Høringskommentarer

5 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales gjennomført

6 Behandling i godkjenningsrådet

6.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:06 (CET)

6.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:15 (CET)

6.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 14:51 (CET)

6.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:15 (CET)

6.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --