540 2017 Endringsartikkel 1862

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1862
Forslagsdato 28.09.2017
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 5 Kontaktledningsutforming
Avsnitt 2 Elektrisk utforming
Forslagstekst Kravet beskriver valg av elektrisk utforming for en matestrekning. Behovene for en matestrekning er i stor grad bestemt strategisk overordnet hvert enkelt kontaktledningsprosjekt. Matestrekningens behov utredes p.t. av Energi strekningsvis utredning av banestrømforsyningen. Disse utredningene gir (bør gi) input til hvilke tiltak som må gjøres på hver banestrekning. Dette bestemmes altså ikke av hvert enkelt prosjekt. Foreslår derfor at følgende underkrav legges til:

3. Vurdering: Valg av utforming for den enkelte matestrekning er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikrer at strategisk riktig valg av strømforsyningens pålitelighet blir fattet og gjennomført.

2.2 A - tilgjengelighet

Sikrer at strategisk riktig valg av strømforsyningens tilgjengelighet blir fattet og gjennomført.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring i vedlikeholbarheten til strømforsyningen.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring i sikkerheten til strømforsyningen.

2.5 L - levetid

Ingen endring i levetiden til strømforsyningen.

2.6 Ø - økonomi

Etter som AT-anlegg er dyrere enn BT-anlegg sikrer dette at strategisk riktige teknisk økonomiske valg for strømforsyningen blir fattet og gjennomført.

2.7 K - kapasitet

Sikrer at strategisk riktig valg av strømforsyningens kapasitet blir fattet og gjennomført.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at dette kravet innføres slik at det tydeliggjøres hvem i Bane NOR som har ansvaret for hvilke tiltak som må gjøres på strekningen. Ikke at dette overlates til det enkelte prosjekt.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 12. des. 2017 kl. 10:30 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 11:52 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:28 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 16:11 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --