540 2017 Endringsartikkel 1936

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1936
Forslagsdato 11.12.2017
Forslagsstiller Emilie Enger Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 5 Kontaktledningsutforming
Avsnitt 4 VEDLEGG
Forslagstekst Endre kravet til systemhøyde i tunneler for kl-utformingene S20C1, S20C2 og S25 (Vedleggene h-j) slik at kravet gir rom for større systemhøyde enn angitt i dag på henholdsvis 0,75 m og 1,10 m. Opp mot tidligere krav om at systemhøydene minist skulle være henholdsvis 0,75 m og 1,10 m.

Forslaget er ført i pennen av Bjørn Ivar Olsen (Fagansvarlig KL, Teknologi Elkraft) etter avtale med Emilie Enger Aas både via telefon- og e-postsamtaler.

Vedlegg h: Mekanisk utforming System 20C1

c) Systemhøyde: For kontaktledningsdesign System 20C1 skal systemhøyden utføres etter følgende kriterier.
 1. Utførelse: Korteste hengetråd skal ikke være mindre enn 500 mm
 2. Utførelse: Mellom 0,75 og 1,10 meter
 3. Vurdering: Ved systemhøyder under 0,75 meter skal det gjøres en vurdering av designets hastighetspotensial

Vedlegg i: Mekanisk utforming System 20C2

c) Systemhøyde: For kontaktledningsdesign System 20C2 skal systemhøyden utføres etter følgende kriterier.
 1. Utførelse: Korteste hengetråd skal ikke være mindre enn 300 mm
 2. Utførelse: Mellom 0,75 og 1,10 meter
 3. Vurdering: Ved systemhøyder under 0,75 meter skal det gjøres en vurdering av designets hastighetspotensial

Vedlegg j: Mekanisk utforming System 25

c) Systemhøyde: For kontaktledningsdesign System 25 skal systemhøyden utføres etter følgende kriterier.
 1. Utførelse: Korteste hengetråd skal ikke være mindre enn 600 mm
 2. Utførelse: Normalt 1,80 meter på fri linje
 3. Unntak: Dersom spesielle behov kan systemhøyden økes mellom 1,80 og 2,15 meter
 4. Utførelse: Normalt 1,10 meter i tunnel
 5. Unntak: Dersom tunnelens normalprofil tillater det kan systemhøyden økes mellom 1,10 og 1,45 meter
 6. Utførelse: Mellom 1,40 og 2,15 meter i vekslings- og seksjonsfelt på fri linje
 7. Utførelse: Mellom 0,70 og 1,45 meter i vekslings- og seksjonsfelt i tunnel
 8. Utførelse: Mellom 1,50 og 1,80 meter under åk og andre konstruksjoner
 9. Utførelse: Mellom 1,10 og 1,80 meter ved inngang til tunneler eller ved overgangsbruer
 10. Vurdering: Ved systemhøyder under 1,10 meter skal det gjøres en vurdering av designets hastighetspotensial
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten kan få en liten bedring ved å stabilisere utliggeren for vindpåkjenning fra tog.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten endres ikke ved denne endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved denne endringen.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten endres ikke ved denne endringen.

2.5 L - levetid

Levetiden endres ikke ved denne endringen.

2.6 Ø - økonomi

Marginal endring av pris da en økning av systemhøyde fører til at hengetråder blir lengre og utliggere får økt lengde på trykkstag.

2.7 K - kapasitet

Kapasiteten endres ikke ved denne endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler gjennomføring av denne revisjonen, da dette gir åpning for fleksibilitet i valg av systemhøyde uten å måtte søke dispensasjon for å gjøre avvik fra mindre endringer i systemhøyde. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 12. des. 2017 kl. 10:07 (CET)

Gjennomgått kommentarer fra kontroll og gjort endringer i kravteksten iht. kontrollgjennomgangen. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 15:35 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:43 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Jse (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:16 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 19:24 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:14 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --