540 2018 Endringsartikkel 1960

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1960
Forslagsdato 12.01.2018
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 5 Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler
Forslagstekst Krav til beskyttelsesskjerm på overgangsbru bør legges inn som nytt krav d) her. Forslag til kravtekst er utarbeidet med referanse til et nytt vedlegg med utfyllende bestemmelser. Se forslag:

https://trv.banenor.no/wiki/Sandkasse/stoy/Overgangsbruer#Beskyttelse_mot_ber.C3.B8ring_av_spenningsf.C3.B8rende_deler_fra_bruer_over_jernbane

Samtidig bør "krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane" utgå fra "Bruer og konstruksjoner - Prosjektering og bygging - Overgangsbruer".

Forslaget endrer krav til beskyttelsesskjerm i henhold til dokument EK.800415-000 og EN 50122-1:2011.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen medfører ingen endring av pålitelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører ingen endring av tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen medfører ingen endring av vedlikeholdbarhet.

2.4 S - sikkerhet

Endringen medfører ingen endring av trafikk sikkerhet.
Endringen medfører at kravene til elektrisk sikkerhet finnes sammen med andre krav relatert til elektrisk sikkerhet.
Endringen tar utgangspunkt i gjeldende standard EN 50122-1:2011 og har derfor redusert høyden til beskyttelseskjermen fra 2,0 m til 1,8 m, vår vurdering er at dette ikke senker den reelle sikkerheten.

2.5 L - levetid

Endringen medfører ingen endring av levetid.

2.6 Ø - økonomi

Endringen medfører ingen endring av økonomi.

2.7 K - kapasitet

Endringen medfører ingen endring av kapasitet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at det lages et underkapittel til 540/4/5 Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler, som omhandler krav til beskyttelsesskjerm på overgangsbru. Samt at dagens krav i 525/10/3 fjernes og at det legges inn lenke til nytt kapittel i 540/4/5.1 --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 15. jan. 2018 kl. 12:44 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 08:49 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Mangler kommentarer fra Underbygning (Bru) --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 19:29 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:24 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --