540 2019 Endringsartikkel 2397

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2397
Forslagsdato 02.08.2019
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Seksjonering
Avsnitt Alle
Forslagstekst Generell omstrukturering av Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering og Kontaktledning/Bygging/Seksjonering samt sammenslåin til ett felles kapittel under Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering. Omarbeiding av krav, fra løsnings- til funksjonskrav.
Referansedokumenter 🔗 2019 - Utkast til kapitlet Seksjonering i TRV Kontaktledning

2 Vurdering av endringen

Kravene til seksjonering er gjennomgått med Digitalisering og teknologi samt Trafikk og marked for å modernisere kravene i forbindelse med seksjonering av kontaktledningsanlegget. Endringene vist i 🔗 2019 - Utkast til kapitlet Seksjonering i TRV Kontaktledning er derfor vurdert til å sikre moderne og harmoniserte krav som ikke påvirker andre jernbanetekniske fag i negativ retning samt at kostnader ved bygging av slike anlegg ikke øker.

Høringskommentarer vurderes og implementeres etter høringsfristens utløp den 20. august 2019.

Endringsforslagene, #331, #530, #1253, #1269, #1692, #2093 blir omfattet av denne endringsartikkelen og vil derfor ikke behandles separat. 540 2013 Endringsartikkel 171 blir omfattet av denne endringsartikkelen og vil derfor ikke behandles separat.

Disse endringsforslag og endringsartikler vil derfor lukkes som «gjennomført» ved behandling av denne endringsatikkelen.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 2. aug. 2019 kl. 11:48 (CEST)

2.1 R - pålitelighet

Revisjonen medfører ingen endring i påliteligheten til seksjoneringen av kontaktledningsanlegget.

2.2 A - tilgjengelighet

Revisjonen medfører ingen endring i tilgjengeligheten til kontaktledningsanlegget, men kan være klargjørende for hva som kan påvirke tilgjengeligheten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Revisjonen medfører ingen endring i vedlikeholdbarheten til kontaktledningsanlegget.

2.4 S - sikkerhet

Revisjonen medfører ingen endring i trafikksikkerheten. Revisjonen klargjør noen trafikale forhold som kan påvirke el-sikkerheten dersom disse ikke hensyntas.

2.5 L - levetid og kapasitet

Revisjonen medfører ingen endring i levetiden Revisjonen klargjør noen el-tekniske løsninger som kan ha innvirkning på trafikkavviklingen. (kapasiteten)

2.6 Ø - økonomi

Revisjonen innebærer noen insentiver som kan redusere kostnader.

2.7 K - klima og miljø

Revisjonen medfører ingen endring for klima og miljø.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

🔗 2019 - Utkast til kapitlet Seksjonering i TRV Kontaktledning

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:24 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:13 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Ok --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 13:24 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 12:24 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --