540 2021 Endringsartikkel 3080

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3080
Forslagsdato 27.08.2021
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Fundamenter, master og åk
Avsnitt Mastetype og dimensjonering
Forslagstekst Fjerne underkrav 1 i kravet TRV:00971 da HE-B bjelker som pendelmast medfører uheldige lastpåvirkninger i åk og kan føre til mekanisk brudd i åkenes stag.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Mastenes plassering relatert til spor har påvirkning på åk montert i disse når selve åk konstruksjonen utsettes for miljølaster som vind, snø og is.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ved å fjerne underkravet om pendelmast for master med HE-B profil økes påliteligheten da sannsynligheten for brudd i åkets stag derved fjernes.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten endres ikke ved å fjerne dette underkravet da det her dereier seg om hvilken retning fundamentets boltgruppe skal ha ved montasje i forbindelse med åk.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved å fjerne dette underkravet da det her dreier seg om hvilken retning fundamentets boltgruppe skal ha ved montasje i forbindelse med åk.

3.4 S - sikkerhet

Kravet har ingen sammenheng med farer forbundet med overordnet jernbanesystemnivå.

Sikkerheten økes ved å fjerne underkravet om pendelmast for master med HE-B da sannsynligheten for brudd i åkets stag derved fjernes.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets forventede levetid blir ikke forandret da det her dreier seg om hvilken retning fundamentets boltgruppe skal ha ved montasje i forbindelse med åk.

Relevante kapasitetsfaktorer endres ikke da det her dreier seg om hvilken retning fundamentets boltgruppe skal ha ved montasje i forbindelse med åk.

3.6 Ø - økonomi

Systemets livsløpskostnader da det her dreier seg om hvilken retning fundamentets boltgruppe skal ha ved montasje i forbindelse med åk.

3.7 K - klima og miljø

Betingelsene knyttet til klimatiske forhold bedres da det her dreier seg om hvilken retning fundamentets boltgruppe skal ha ved montasje i forbindelse med åk.

Miljøbelastninger endres ikke da det her dreier seg om hvilken retning fundamentets boltgruppe skal ha ved montasje i forbindelse med åk.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales da dette vil minske sannsynligheten for mekanisk brudd i åkenes stag.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 14:04 (CEST)

4.1 Eksisterende krav

b) Montasje av stålmaster: Stålmaster skal monteres til fundament med underliggende mutter og underlagsskive.

 1. Utførelse: Når bjelkemaster benyttes som åkmaster skal den ene av endemastene monteres med svak akse mot spor og den andre av endemastene med sterk akse mot spor (normal posisjon) slik at det oppnås samme funksjon (pendelmast) som ved gittermaster.
 2. Utførelse: Denne montasjeformen skal benyttes enten man bruker sålefundamenter eller søylefundamenter.
 3. Utførelse: Mastenes senterlinje skal være i lodd med toppen innenfor en toleranse på ± 50 mm.
 4. Utførelse: Mastens avstand til spor og helning pr. meter skal måles etter at den er rettet opp og fastskrudd.
 5. Verifikasjon: Ved innmåling av master skal toleranse for mastehelning være ± 2 mm/m.
 6. Utførelse: Det er denne verdien for toleranse som skal danne grunnlaget for utliggerberegninger og montasjeanvisninger.
 7. Utførelse: Master skal ikke utsettes for skader under transport og heising som gjør at deres mekaniske styrke eller levetid forringes.
 8. Utførelse: Ved montasje av skilter, utjevninger til returkrets etc. skal ikke galvanisering av master ødelegges.
 9. Utførelse: Master skal barduneres eller påsettes strevere etter behov.

4.2 Revidert krav

b) Montasje av stålmaster: Stålmaster skal monteres til fundament med underliggende mutter og underlagsskive.

 1. Utførelse: Denne montasjeformen skal benyttes enten man bruker sålefundamenter eller søylefundamenter.
 2. Utførelse: Mastenes senterlinje skal være i lodd med toppen innenfor en toleranse på ± 50 mm.
 3. Utførelse: Mastens avstand til spor og helning pr. meter skal måles etter at den er rettet opp og fastskrudd.
 4. Verifikasjon: Ved innmåling av master skal toleranse for mastehelning være ± 2 mm/m.
 5. Utførelse: Det er denne verdien for toleranse som skal danne grunnlaget for utliggerberegninger og montasjeanvisninger.
 6. Utførelse: Master skal ikke utsettes for skader under transport og heising som gjør at deres mekaniske styrke eller levetid forringes.
 7. Utførelse: Ved montasje av skilter, utjevninger til returkrets etc. skal ikke galvanisering av master ødelegges.
 8. Utførelse: Master skal barduneres eller påsettes strevere etter behov.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:02 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 16:28 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:29 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:55 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 15:48 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:09 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!