540 2022 Endringsartikkel 3185

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3185
Forslagsdato 26.01.2022
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Elektrisk utforming og Andre elektriske ledere
Avsnitt Elutforming-E, Elutforming-F og Luftledning
Forslagstekst Luftledninger montert på travers: For luftledninger som monteres på travers skal isolatorene festes på traversens underside.
  1. Utførelse: Støtteisolatorer med fire-bolts innfesting kan benyttes på traversens underside.
  2. Utførelse: Hengekjeder kan benyttes på traversens underside.
Hensikten med dette kravet er å forhindre elektrokusjon av fugl. Dette er en forlegningsmåte som ved større studier deriblant NVE, TrV og DB har funnet som en enkel metode for nettopp å hindre elektrokusjon. NB! Det er verd å merke seg at dagens val av mastelengde på 9,5 m ikke trenger økes da innfesting av utliggernes øvre konsoll er ca. 7,0 m over SOK. Dagens støtteisolator bygger ca. 0,49 m så fra traversens underside som plasseres på maste topp vil det ved normal innfesting være 2,0 m mellom ledere montert i støtteisolator og kontaktledningens utliggerdeler.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringen ønskes innført da dette er en enkel måte å hindre elektrokusjon av fugl på. Bane NOR har som en stor samfunnsaktør krav på seg til å hindre at artet oppført på Norsk Rødliste ikke utsettes for unødvendig fare og død.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Innføring av kravet vil øke påliteligheten til kontaktledningsanlegget ettersom en hindrer elektrokusjon av fugl med derav følgende vernutløsning og frakopling av spenningen i kontaktledningsanlegget.

3.2 A - tilgjengelighet

Innføring av kravet vil øke tilgjengeligheten til kontaktledningsanlegget ettersom en hindrer elektrokusjon av fugl med derav følgende vernutløsning og frakopling av spenningen i kontaktledningsanlegget.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Det er ikke endring av komponenter involvert i denne endringen, kun endring av hvilken vei isolatorene monteres på travers. Endringen vil derfor ikke medføre endringer i vedlikeholdbarheten.

3.4 S - sikkerhet

Denne endringen i montasje av isolatorer medfører ikke noen endring med hensyn på overordnet jernbanesystemnivå ettersom anleggene vil beså av de samme delere som tidligere.
Denne endringen i montasje av isolatorer medfører ikke noen endring med hensyn på farer som kan oppstå dersom systemet svikter, det vil være som nå at banestrømforsyningens vern vil aktiveres.

3.5 L - levetid og kapasitet

Med samme komponenter som tidligere må det forventes at levetiden er den samme som dagens nivå.
Kapasiteten endres ikke ved å endre på innfestingsmetoden til isolatorene.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring i økonomi da det er de samme komponentene som benyttes.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring knyttet til klimatiske forhold da det er de samme komponentene som benyttes.
Ingen endring i miljøbelastninger da det er de samme komponentene som benyttes.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at kravet innføres.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 11:06 (CET)

Kontrollert--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 11:12 (CET)

4.1 Nytt krav

Luftledninger montert på travers: For luftledninger som monteres på travers skal isolatorene festes på traversens underside.

  1. Utførelse: Støtteisolatorer med fire-bolts innfesting kan benyttes på traversens underside.
  2. Utførelse: Hengekjeder kan benyttes på traversens underside.
Hensikten med dette kravet er å forhindre elektrokusjon av fugl. Dette er en forlegningsmåte som ved større studier deriblant NVE, TrV og DB har funnet som en enkel metode for nettopp å hindre elektrokusjon. NB! Det er verd å merke seg at dagens val av mastelengde på 9,5 m ikke trenger økes da innfesting av utliggernes øvre konsoll er ca. 7,0 m over SOK. Dagens støtteisolator bygger ca. 0,49 m så fra traversens underside som plasseres på maste topp vil det ved normal innfesting være 2,0 m mellom ledere montert i støtteisolator og kontaktledningens utliggerdeler.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 15:34 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 12:04 (CET) ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:27 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:13 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 19:07 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:16 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!