540 2023 Endringsartikkel 3679

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3679
Forslagsdato 14.06.2023
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Mekanisk utforming
Avsnitt Vedleggene for mekaniske utforminger.
Forslagstekst Endre og sammenslå krav til bæreline fra Bz II til CuSn0,1, samt spesifisering av strømføringsevne økes til 950 A eller 1100 A avhengig av ledertverrsnitt.

Vil gjelde for S20A/B/C og S25

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endre henvisning til IEC 63190 istedenfor utgått Tysk nasjonal standard DIN 48201, samt endre legering fra BzII (CuMg0,5) til Valthermo (CuSn0,1). Dette vil bidra til at kontaktledningen øker sin strømføringsevne uten å øke ledernes tverrsnittsareal og maksimale grense for driftstemperatur fra 80 °C til 100 °C. Samt fjerne identiske kravtekster med forskjellig unik krav ID.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten endres ikke fra nåværende utforming da det her dreier seg om henvisning til ny internasjonal standard og ny legering for bæreline med samme mekaniske holdbarhet.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten endres ikke ved å endre standard eller legering for produktet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved å endre standard eller legering for produktet.

3.4 S - sikkerhet

Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå endres ikke ved å endre standard eller legering for produktet.

Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter endres ikke ved å endre standard eller legering for produktet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets forventede levetid endres ikke ved å endre standard eller legering for produktet.

Strømføringsevnen til kontaktledningen kan økes ved å endre legering uten å øke ledernes tverrsnittsareal som gir en bedre kost nytte effekt for Bane NOR.

3.6 Ø - økonomi

Livsløpskostnader endres ikke ved å endre standard eller legering for produktet.

3.7 K - klima og miljø

Betingelsene knyttet til klimatiske forhold endres ikke ved å endre standard eller legering for produktet.

Miljøbelastninger endres ikke ved å endre standard eller legering for produktet.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler endringen da det henvises til internasjonal standard isteden for tysk nasjonal standard, samt at endring av legering gjør at kontaktledningen kan øke strømføringsevnen uten å øke ledernes tverrsnittsareal. Det er også viktig å fjerne identiske krav med forskjellig unik ID, men heller legge samme ID forskjellige steder, da dette gjør revidering mer treffsikker da en ikke får mulighet til å overse en enkelt krav ID ved masseoppdatering. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 17. aug. 2023 kl. 13:17 (UTC)

4.1 Eksisterende krav

TRV:00604

Bæreline: Det skal benyttes bæreline type DIN 48201 - 70 - BzII med 19 tråder.

TRV:00606

Y-line: Ved kurveradier ≥ 1 200 m skal det benyttes Y-line type DIN 48201 - 35 - BzII med 7 tråder.

TRV:00607

Fixline: Det skal benyttes fixline type DIN 48201 - 70 - BzII med 19 tråder (som bæreline). Se EH-800420-000 for vanlig utførelse av fixliner.

  1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

TRV:00614

Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 800 A

TRV:00691

Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.

TRV:00692

Bæreline: Det skal benyttes bæreline type DIN 48201 - 50 - BzII med 19 tråder.

TRV:00693

TRV:00694

Y-line: Ved kurveradier ≥ 800 m skal det benyttes Y-line type DIN 48201 - 25 - BzII med 7 tråder.

TRV:00695

Fixline: Det skal benyttes fixline type DIN 48201 - 50 - BzII med 19 tråder (som bæreline). Se EH-707195-000 for vanlig utførelse av fixliner.

  1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

TRV:00702

Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 600 A.

4.2 Revidert krav

TRV:00604

Bæreline: Det skal benyttes bæreline type IEC 63190 - 70 – CuSn0,1 med 19 tråder.

TRV:00606

Y-line: Ved kurveradier ≥ 1 200 m skal det benyttes Y-line type IEC 63190 - 35 – CuSn0,1 med 7 tråder.

TRV:00607

Fixline: Det skal benyttes fixline type IEC 63190 - 70 – CuSn0,1 med 19 tråder (samme som bæreline). Se EH-800420-000 for vanlig utførelse av fixliner.

  1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

TRV:00614

Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 990 A.

Oprinnelig er kontaktledningsutformingen S25 utformet med kontakttråd EN 50149 - AC-120 - CuAg0,1 og bæreline DIN 48201 - 70 - BzII. Her er videre vist endring i strømføringsevne som kan oppnås ved å endre ledernes legering uten å øke ledernes tversnittsareal.
  • Med kt=120 mm² CuAg0,1 og bli=70 mm² BzII (CuMg0,5) er maksimal strømføringsevne 890 A og kan derfor normeres til 870 A kontinuerlig belastning.
  • Med kt=120 mm² CuAg0,1 og bli=70 mm² Valthermo (CuSn0,1) er maksimal strømføringsevne 1011 A og kan derfor normeres til 990 A kontinuerlig belastning.

TRV:00691

Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.

Dette kravet er ment å erstatte de identiske krav IDene TRV:00705, TRV:00717, TRV:00731, TRV:00781 og TRV:00795

TRV:00692

Bæreline: Det skal benyttes bæreline type IEC 63190 - 50 - CuSn0,1 med 19 tråder.

TRV:00694

Y-line: Ved kurveradier ≥ 800 m skal det benyttes Y-line type IEC 63190 - 25 – CuSn0,1 med 7 tråder.

TRV:00695

Fixline: Det skal benyttes fixline type IEC 63190 - 50 - CuSn0,1 med 19 tråder (samme som bæreline). Se EH-707195-000 for vanlig utførelse av fixliner.

  1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

TRV:00702

Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 850 A.

Oprinnelig er kontaktledningsutformingen S20 utformet med kontakttråd EN 50149 - AC-100 - Cu-ETP og bæreline DIN 48201 - 50 - BzII. Her er videre vist endring i strømføringsevne som kan oppnås ved å endre ledernes legering uten å øke ledernes tversnittsareal.
  • Med kt=100 mm² Cu-ETP og bli=50 mm² BzII (CuMg0,5) er maksimal strømføringsevne 631 A og er derfor normert til 600 A kontinuerlig belastning.
  • Med kt=100 mm² CuAg0,1 og bli=50 mm² BzII (CuMg0,5) er maksimal strømføringsevne 769 A og kan derfor normeres til 750 A kontinuerlig belastning.
  • Med kt=100 mm² CuAg0,1 og bli=50 mm² Valthermo (CuSn0,1) er maksimal strømføringsevne 864 A og kan derfor normeres til 850 A kontinuerlig belastning.

4.3 Krav som kan settes til status utgått

For å unngå forskjellig unike krav ID med identisk innhold kan følgende krav Id utgå: TRV:00705, TRV:00706, TRV:00707, TRV:00708, TRV:00714, TRV:00717, TRV:00718, TRV:00719, TRV:00720, TRV:00721, TRV:00728, TRV:00731, TRV:00732, TRV:00733, TRV:00734, TRV:00741, TRV:00781, TRV:00782, TRV:00783, TRV:00784, TRV:00785, TRV:00792, TRV:00795, TRV:00796, TRV:00797, TRV:00798 og TRV:00804

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 08:35 (UTC)

5.2 Prosjekter

Mangler en vurdering av marked og kostnad for ledning med ny legering --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 14:18 (UTC) Avklart i godkjenningsrådsmøtet.--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:19 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 12:59 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:23 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:41 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:19 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!