540 2024 Endringsartikkel 3858

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3858
Forslagsdato 28.11.2023
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Komponenter/Vedlegg/Transformatorer
Avsnitt TRV:01170
Forslagstekst Dagens krav l) lyder:

Mating til AT-system: AT-system skal mates på en av følgende måter:

 • overgang fra enfaset kontaktledning til AT-system med parallellkoblete autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse,
 • enfaset koblingsanlegg med parallellkoblete autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse for hver avgang,
 • tofaset koblingsanlegg med belastbart nullpunkt – felles autotransformatorer for alle avgangene tilknyttet samleskinnen,
 • tofaset koblingsanlegg uten belastbart nullpunkt – det er ingen autotransformatorer tilknyttet koblingsanlegget, autotransformatorene er i stedet tilknyttet kontaktledningen inntil noen kilometer fra koblingsanlegget i hver retning.

Det kan virke forvirrende at det snakkes om koblingsanlegg med belastbart nullpunkt. I realiteten fås belastbart nullpunkt ved hjelp av autotransformatorer eller omformere. Dermed foreslås en endring av tredje kulepunkt.

Fjerde kulepunkt gjelder koblingsanlegg der autotransformatorer ikke er direkte tilknyttet. En egen vurdering av feilmodi viser at problemer med filprøving i visse tilfeller kan oppstå med et slikt anlegg, se vedlegg. Det vil dermed ikke detekteres målbare feilstrømmer via prøvemotstand. Elkraftoperatør vil oppfatte at det ikke er feil og dermed koble inn effektbryter. Resultatet kan bli full kortslutningsstrøm over feilstedet. Teknisk regelverk bør derfor ikke åpne for at slike anlegg bygges.

Foreslår derfor følgende omskrivning av kulepunktene (der dagens kulepunkt tre deles opp i to):

 • overgang fra enfaset kontaktledning til AT-system med parallellkoblede autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse,
 • enfaset koblingsanlegg med parallellkoblede autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse for hver avgang,
 • tofaset koblingsanlegg med felles autotransformatorer for alle avgangene tilknyttet samleskinnen,
 • omformere tilknyttet tofaset koblingsanlegg med belastbart nullpunkt, ikke behov for autotransformatorer.

Figur 1 med tekst: "Prinsipp for tilknytning mellom koblingsanlegg (omformerstasjon eller koblingshus) uten belastbart nøytralpunkt og AT-system", foreslås fjernet.

Referansedokumenter

Mulige alvorlige problemer med feilsøkning fra koblingsanlegg.pdf

2 Systemdefinisjon

Regelendringen gjelder tilknytningen for autotransformatorer til koblingshus og matestasjoner. Tilkoblingen kan gjøres på flere forskjellige måter alt etter om koblingsanlegget er én- eller topolet og om eventuelt tilknyttet omformerenhet har belastbart nøytralpunkt eller ikke. Endringen forsøker å gjøre kravformuleringen enklere og en mulig løsning som viser seg ugunstig fjernes.

3 Vurdering av endringen

Det var tidligere et krav som ga mulighet for at autotransformatorene kan være tilknyttet kontaktledningen inntil noen kilometer fra koblingsanlegget i hver retning. Denne muligheten var tilstede for tofaset koblingsanlegg. Det kan oppstå problemer med feilprøving i visse tilfeller med et slikt anlegg, se vedlegg. Det vil dermed ikke detekteres målbare feilstrømmer via prøvemotstand. Elkraftoperatør vil oppfatte at det ikke er feil og dermed koble inn effektbryter. Resultatet kan bli full kortslutningsstrøm over feilstedet.

Problemene oppstår ved feilsøkning i KL-anlegg fra en matestasjon uten belastbart nøytralpunkt. I praksis betyr det at ingen autotransformator er tilknyttet samleskinneanlegget og omformeren heller ikke har belastbart nøytralpunkt. Anta en kortslutning i det første AT-vinduet og at skillebryter mot autotransformatoren er utkoblet. Om feilsøkningen foretas uten at det er noen annen autotransformator tilknyttet i linjenettet, blir det ikke noen målbar feilstrøm. Dette gjelder både for kortslutning fra negativleder mot skinnejord eller positivleder mot skinnejord.

Samme problem kan oppstå for topolet koblingshus uten autotransformator er tilknyttet samleskinneanlegget. Alle fjernt tilknyttede autotransformatorer kan være utkoblet og om feilsøkning da foretas oppstår ingen målbare feilstrømmer.

3.1 R - pålitelighet

En ungår at koblingsanlegg med svekket pålitelighet blir bygget.

3.2 A - tilgjengelighet

En ungår at koblingsanlegg med svekket tilgjengelighet blir bygget.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet økes ved at mulighet for feil ved feilsøking utelukkes.

3.4 S - sikkerhet

På overordnet jernbanesystemnivå vil endringen neppe ha stor betydning.

3.5 L - levetid og kapasitet

Forventet levetid kan økes ved at anlegg ikke krever ombygging om den ene uheldige varianten aldri bygges.

3.6 Ø - økonomi

Forventet livsløpskostnader kan reduseres ved at anlegg ikke krever ombygging om den ene uheldige varianten aldri bygges.

3.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Endring av krav

3.9.1 Opprinnelig krav

TRV:01170

l) Mating til AT-system: AT-system skal mates på en av følgende måter:

 • overgang fra enfaset kontaktledning til AT-sytem med parallellkoblete autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse,
 • enfaset koblingsanlegg med parallellkoblete autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse for hver avgang,
 • tofaset koblingsanlegg med belastbart nullpunkt – felles autotransformatorer for alle avgangene tilknyttet samleskinnen,
 • tofaset koblingsanlegg uten belastbart nullpunkt – det er ingen autotransformatorer tilknyttet koblingsanlegget, autotransformatorene er i stedet tilknyttet kontaktledningen inntil noen kilometer fra koblingsanlegget i hver retning.

3.9.2 Revidert krav

TRV:01170

Mating til AT-system: AT-system skal mates på en av følgende måter:

 • overgang fra enfaset kontaktledning til AT-system med parallellkoblede autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse,
 • enfaset koblingsanlegg med parallellkoblede autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse for hver avgang,
 • tofaset koblingsanlegg med felles autotransformatorer for alle avgangene tilknyttet samleskinnen,
 • matestasjon med tofaset koblingsanlegg og belastbart nullpunkt, ikke behov for autotransformatorer.

3.10 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen innføres grunnet problemer med feilprøving i visse tilfeller med et slikt anlegg. Endringen fjerner denne problematikken. Anbefaler derfor at endringen gjennomføres.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 11:39 (UTC)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 13:33 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 13:36 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 07:21 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:44 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 05:42 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!