540 2024 Endringsartikkel 3912

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3912
Forslagsdato 11.01.2024
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 5.1.1/TRV:00362
Forslagstekst 5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets tittelfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»

bør endres til:

5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets merknadsfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Formålet er å klargjøre at koblingsskjemaet viser bryterstillinger i normal driftssituasjon og at tegningene er utformet i samsvar med standarden for utarbeidelse av elektriske kretsskjemaer.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Sikrer at alle som skal arbeide på eller nær ved kontaktledningsanlegget raskt ser hvordan anlegget er koblet og hvor det er spenning ved drift.

3.2 A - tilgjengelighet

Sikrer at alle som skal arbeide på eller nær ved kontaktledningsanlegget raskt ser hvordan anlegget er koblet og hvor det er spenning ved drift.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Sikrer at alle som skal arbeide på eller nær ved kontaktledningsanlegget raskt ser hvordan anlegget er koblet og hvor det er spenning ved drift.

3.4 S - sikkerhet

Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå påvirkes ikke av at alle som skal arbeide på eller nær ved kontaktledningsanlegget raskt ser hvordan anlegget er koblet og hvor det er spenning ved drift.

Sikrer at alle som skal arbeide på eller nær ved kontaktledningsanlegget raskt ser hvordan anlegget er koblet og hvor det er spenning ved drift.

3.5 L - levetid og kapasitet

Sikrer at alle som skal arbeide på eller nær ved kontaktledningsanlegget raskt ser hvordan anlegget er koblet og hvor det er spenning ved drift.

3.6 Ø - økonomi

Ingen økonomisk konsekvens da det her er snakk om å påføre en tekst på tegninger som skal utarbeides.

3.7 K - klima og miljø

Ingen klimatiske og miljømessige konsekvenser da det her er snakk om å påføre en tekst på tegninger som skal utarbeides.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Endring av krav

3.9.1 Opprinnelig krav

TRV:00362

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: 🔗 Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større format (A2, A1 og A0) hvis det er mer hensiktsmessig.
 4. Utførelse: Revisjon av koblingsskjema skal gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til Bane NOR på skjema 🔗 her.
 5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets tittelfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»

3.9.2 Revidert krav

TRV:00362

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: 🔗 Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større format (A2, A1 og A0) hvis det er mer hensiktsmessig.
 4. Utførelse: Revisjon av koblingsskjema skal gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til Bane NOR på skjema 🔗 her.
 5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets merknadsfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»
  1. Utførelse: Skrifthøyde skal være 7,0 mm.
  2. Utførelse: Skriften skal utføres som «FET».
  3. Utførelse: For tydelighet skal skriften utføres med farge «RØD».

3.10 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at endringen gjennomføres.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 24. jan. 2024 kl. 14:39 (UTC)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 08:50 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 07:28 (UTC) OK--Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 13:37 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:45 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 05:43 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!