540 2024 Endringsartikkel 3937

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3937
Forslagsdato 25.01.2024
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Elektrisk utforming E (vedlegg)
Avsnitt Ny/TRV:00434
Forslagstekst https://jernbanekompetanse.no/wiki/Bruk_av_autotransformatorer_i_banestr%C3%B8mforsyningen#Bryterarrangementer gjelder sannsynligvis Elutforming E. Det angis at "det skal benyttes 2-polede lastskillebrytere som gir samtidig brudd i PL og NL".

I https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming/Vedlegg/Elutforming-F#Anvendelsesbetingelser angis det for Elutforming F at TRV:00447 Kontaktledning og negativleder skal alltid kobles synkront. Det vil si at dersom kontaktledningen frakoples, så skal også negativleder for samme spor frakoples.

For koblingsanlegg (TRV 546/6) angis det i TRV:03122 Utførelse at "ved to parallelle enfasede anlegg til autotransformatorsystem med egne systemer for positivleder og negativleder skal de to fasene opereres i avhengighet som om det er et tofaset anlegg".

Implisitt virker det som en anvendelsesbetingelse for Elutforming E at anlegget skal kun driftes som et tofaseanlegg med både PL og NL. Det vil si at det ikke skal driftes som et enfaseanlegg, eksempel som Elutforming A ved frakobling av bare NL.

TRV for Elutforming (https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming/Vedlegg/Elutforming-E) mangler angivelse av en slik anvendelsesbetingelse. Foreslår derfor at nytt krav opprettes eller tillegges TRV:00434 for høye master.

PL og NL skal utformes og driftes (spenningssettes og frakobles) synkront som et tofaseanlegg.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringen gjelder AT-system og brytere for AT-lederne (NL og PL). AT-systemet er ikke tiltenkt å driftes med en av AT-lederne utkoblet, blant annet fordi forhøyet berøringsspenning kan oppstå. Derfor må alle brytere som kan frakoble AT-ledere være topolte og altså åpne og lukke begge faselederne samtidig. En slik regel (TRV:00447) finnes for elektrisk utforming F, og må også gjelde for E.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen reduserer muligheten for at noen skal kunne installerer enpolte brytere, med den risikoen for å svekke påliteligheten som er tilstede. Mulig kompoenter tilkoblet skinnejord kan skades eller ødelegges ved forhøyet skinnepotensial.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen reduserer muligheten for at noen skal kunne installerer enpolte brytere, med den risikoen for å svekke tilgjengelighet som er tilstede.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Uendret.

3.4 S - sikkerhet

Endringen reduserer muligheten for at noen skal kunne installerer enpolte brytere, med den risikoen for å svekke sikkerhet som er tilstede. Faren er unormalt høye berøringsspenninger ved drift uten AT-ledere. Andre farer kan også tenkes, men en komplet risikoanalyse av en slik driftsituasjon ikke er utført.

3.5 L - levetid og kapasitet

Uendret.

3.6 Ø - økonomi

Uendret.

3.7 K - klima og miljø

Uendret.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Endring av krav

3.9.1 Opprinnelig krav

TRV:00447

c) Vedlikehold: Kontaktledning og negativleder skal alltid kobles synkront. Det vil si at dersom kontaktledningen frakoples, så skal også negativleder for samme spor frakoples.

3.9.2 Revidert krav

TRV:00447

Tofaset drift: AT-ledere skal alltid kobles synkront.

  1. Utførelse: For elektrisk utforming E skal både positiv- og negativleder for samme spor koples inn og ut samtidig.
  2. Utførelse: For elektrisk utforming F skal både negativleder og kontaktledningen for samme spor koples inn og ut samtidig.

3.10 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dette kravet TRV:00447 sto opprinnelig kun i vedlegget for Elektrisk utforming F, men prinsippet må være gjeldende for både Elektrisk utforming E og Elektrisk utforming F. Det er derfor omformulert og lagt inn i begge vedlegg. Denne endringen anbefales gjennomført.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 08:27 (UTC)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 12:11 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 13:41 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 07:24 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:47 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 05:45 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!