541 2013 Endringsartikkel 375

1 Endringsinformasjon

EndringsID 375
Forslagsdato 2012-06-19 13:14:41
Forslagsstiller Thor Egil Thoresen
Klassifisering Nytt krav
Bok 541
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt Montering og valg av materiell
Forslagstekst Hei - jeg har ingen tekst, men det må spesifiseres krav til kvalitetet på kontakttråd etter strekking.

Siste inspeksjoner viser bulker og skader på kontakttråd etter streking med såkalt "hudding"

JBV har ingen glede av tråd som degenereres p.g.a. dårlig kvalitet på strekking av tråd.

Vi hadde vel et strekktog og en "Kalmarvogn", men de spesifikke kravene til tråd bør inn og presiseres med at det vil bli forlangt ny tråd dersom tråden har synlige bulher.

dtte kan vi sikker også få påvist med målevog, men da litt sent.

problemet er økende med flere småfirmaer som ikke har midler til annet enn et kabeltrommelstativ.

thor egil

Følgende tekst foreslås innført i teknisk regelverk.

3.3 Bevegelig innspente liner og ledninger

a) Strekking av kontakttråd: Kontakttråd skal strekkes opp med en strekkraft som er minst 7 kN.
b) Kvalitet på kontakttrådens jevnhet: Kontakttrådens jevnhet skal ikke forårsake lysbuer utover følgende verdier
  1. Utførelse: Det skal benyttes trinser med en diameter som ikke skader eller bukler kontakttråden.
  2. Utførelse: Er kontakttråden av legeringen CuMg (RiM) skal det benyttes spesielt triseføringssystem utviklet for strekking av denne typen kontakttråd for å unngå skader og buklinger.
  3. Akseptkriterie: For hastigheter < 250 km/h skal lysbuedannelse med varighet > 5 ms ikke overstige 0,1 %
  4. Akseptkriterie: For hastigheter ≥ 250 km/h skal lysbuedannelse med varighet > 5 ms ikke overstige 0,2 %
c) Strekking av bæreline: Bæreline skal strekkes opp med en strekkraft som er minst 7 kN.
  1. Utførelse: Det skal benyttes trinser med en diameter som ikke skader bærelina.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Gitt tydeligere krav til kvalitet som øker pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Gitt tydeligere krav til kvalitet som sikrer levetiden

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Gir tydeligere krav for å sikre god kvalitet på kontaktledningsanleggene.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK, veldig bra!

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres