541 2014 Endringsartikkel 927

1 Endringsinformasjon

EndringsID 927
Forslagsdato 18.08.2014
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Nytt krav
Bok 541 Kontaktledning, bygging
Kapittel Kontaktledning/Bygging/Mate-, forsterknings- og forbigangsle
Avsnitt Hensikt og omfang
Forslagstekst Det bør henvises til EK.800053-000 for strekking av liner og ledninger.
Regelverkstekst a) Strekking av aluminiumsledere: Fast innspente aluminiumsledere skal strekkes opp i henhold til tabell gitt i EK.800053-000.

b) Strekking av kobberledere: Fast innspente kobberledere skal strekkes opp i henhold til tabell gitt i EK.800054-000.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikre at påliteligheten forbedres

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Sikre at levetiden opprettholdes eller forbedres

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales innført i teknisk regelverk --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. des. 2014 kl. 09:28 (CET)

Lagt til i nytt kapittel. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. jan. 2015 kl. 11:48 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK (teltor)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres