541 2016 Endringsartikkel 1112

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1112
Forslagsdato 05.05.2015
Forslagsstiller Johan Seljås
Klassifisering Nytt krav
Bok 541 Kontaktledning, bygging
Kapittel 4
Avsnitt Merking (nytt)
Forslagstekst Er litt usikker på hvor det skal inn, men mener det bør inn ett krav i TRV om at alle ledninger skal merkes entydig, ref FEF §2-12. Det er sikkert mange metoder for dette, men har lagt ved en brosjyre som viser en mulig variant. Det må også bestemmes hvor/ hvor ofte det skal merkes (hver ledningsende/ hver mast/ annenhver mast/.....)
Referansedokumenter

Broschyr_Grupp3_50_2013.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikrer mot feilmontasje og ulykker.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Øker el-sikkerhetsnivå ved å sikre mot feilmontasje og ulykker.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Moderat økning da det innføres merkeskilter der hvor det er fare for feilmontasje og ulykker.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Har legt inn krav i revidert kapittel 5, Kontaktledning, Prosjektering og bygging. Kravet er utformet på følgende måte:

3.1 Merking

For å sikre mot feilbetjening og ulykker stiller FEF 2006 § 2-12 krav til merking og identifikasjon som er klar og entydig.

a) Merking av luftledninger: Luftledninger skal merkes med kursnavn på steder hvor det er fare for feilmontasje og ulykker.
b) Merking av master: Skilt som ikke vedkommer kontaktledningsanlegget skal ikke settes opp på kontaktledningsmaster.

Dette sikrer at anlegg kan driftes uten fare for ulykker særlig ved innføring av nye kontaktledningsanlegg med flere blanke høyspentledere (AT-anlegg).

Endring iht. kommentarer fra Teknologi, Infrastruktureier og Prosjekter:

b) Merking av master: Kontaktledningsmaster skal merkes med skilt på en klar og entydig måte.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 7. sep. 2016 kl. 15:26 (CEST)

Krav til utnyttelse av master til andre formål enn kontaktledningsanlegg må legges inn under kapitlet Generelle tekniske krav for kontaktledningsanlegg da dette hører hjemme her ikke Felles bestemmelser. Det som eventuelt kan tilføyes i Felles bestemmelser er at man må sjekke opp om det stilles særskilte krav dersom man har tenkt å benytte seg av andre fagområders installasjoner til enge installasjoner.


Nytt krav i Kontaktledning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav vil da bli som følger:

3.2 Komponenter fra andre fagområder i kontaktledningsanleggets bærende konstruksjoner

For å sikre at kontaktledningsanleggets bærende konstruksjoner er riktig og tilstrekkelig dimensjonert må andre fagområder som ønsker å benytte de bærende konstruksjonene til montasje av sine komponenter avklare med fagresursene innen kontaktledning hvorvidt det lar seg gjøre å gjennomføre montasjen. Kontaktledningsanleggets bærende konstruksjoner består av følgende komponenter:

 • Fundamenter
 • Kontaktledningsmaster
 • Åk
 • Utliggeråk
a) Montasje av komponenter i kontaktledningens bærende konstruksjoner: Komponenter som ikke vedkommer kontaktledningsanlegget skal i hovedsak ikke monteres i kontaktledningens bærende konstruksjoner.
 1. Unntak: Dersom stedlige forhold vanskeliggjør annen montasje kan kontaktledningsanleggets bærende konstruksjoner benyttes til montasje etter gode vurderinger og i samråd med anleggseier
  1. Utførelse: Montasjen skal ikke være begrensende for kontaktledningsanleggets vedlikeholdsrutiner
  2. Dokumentasjon: Restkapasiteten til de bærende konstruksjonene skal dokumenteres
  3. Dokumentasjon: Det skal tas hensyn til de bærende konstruksjonenes mekaniske egenskaper
 • Vindlast
 • Snø- og islast

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 7. sep. 2016 kl. 15:26 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok, jfr. Teknologis merknad.--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:46 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK med Telstads kommentar--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:15 (CEST)

4.4 Teknologi

ok, Men b) må fjernes og heller omformuleres i Felles bestemmelser på egnet sted. Og at det der bør stå at det KAN være anledning til å utnytte masten til annet formål etter gode vurderinger (ikke forringelse av mekaniske egenskaper, hensynta vind- og snølaster, ikke begrensende på vedlikeholdsrutiner etc.--Tore Telstad (diskusjon) 5. sep. 2016 kl. 11:15 (CEST))

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --