541 2016 Endringsartikkel 1257

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1257
Forslagsdato 20.11.2015
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Kravendring
Bok 541 Kontaktledning, bygging
Kapittel Kontaktledning/Bygging/Seksjonering
Avsnitt 3.2 Brytere, c) Føringer
Forslagstekst Det skal benyttes minimum to føringer for bryterstang

1. Utførelse: Maksimal innbyrdes avstand skal være tre meter

Dette begrunnes av en gammel sak, se vedlegg.

En del av de kravene som står her bør flyttes til: Kontaktledning/Bygging/Kontaktledningsbrytere

Referansedokumenter

Vedlegg til 200301383-1.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

En komponent mindre og sjekk på hver bryter

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

En føring for bryterstang mindre pr bryter

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se referansedokumenter

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Flyttet underkapittel Brytere fra hovedkapittel Seksjonering til hovedkapittel Kontaktledningsbrytere. Samt endret antallet føringer for bryterstang fra tre til to og innbyrdes avstand mellom føringer for bryterstang fra to til tre meter. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 30. aug. 2016 kl. 15:08 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:47 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:16 (CEST)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:52 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --