541 2016 Endringsartikkel 473

1 Endringsinformasjon

EndringsID 473
Forslagsdato 07.12.2012
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 541 Kontaktledning, bygging
Kapittel 6
Avsnitt 3.2.1-3.2.9
Forslagstekst Brukes over seksjoner som skillekniv.

Omarbeides.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravtekst forandret til:

  1. Utførelse: Skal kun brukes over seksjonsfelt som skillekniv.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 14:03 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

Kravet er flyttet til kapittel Brytere

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:17 (CEST)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 13:16 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --