541 2016 Endringsartikkel 474

1 Endringsinformasjon

EndringsID 474
Forslagsdato 07.12.2012
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 541 Kontaktledning, bygging
Kapittel 6
Avsnitt 4
Forslagstekst • Sugetransformator kan likevel plasseres ved hovedsignal. Da skal seksjonsisolator for høy hastighet brukes og plasseringen godkjennes av Jernbaneverket.

• Sugetransformatorer skal ikke plasseres i dødseksjon, på steder hvor elektrisk materiell normalt har stopp, eller på steder hvor de kan kortsluttes av andre ledninger. Kravene kommer i konflikt ved hovedsignal. Endres!

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales endre tekst for krav til å følge håndbok for kravstilling. Teksten blir da som følger:

Sugetransformator nevnes her fordi det alltid bygges et seksjonsfelt ved en sugetransformator.

a) Sugetransformator: Sugetransformatorer skal settes opp med 3-4 km innbyrdes avstand.
b) Sugetransformatorers plassering: Sugetransformatorer skal ikke plasseres nærmere hovedsignal enn 300 m.
 1. Unntak: Sugetransformator kan likevel plasseres ved hovedsignal.
 2. Utførelse: Da skal seksjonsisolator for høy hastighet brukes og plasseringen godkjennes av Jernbaneverket.
c) Sugetransformator og dødseksjon: Sugetransformatorer skal ikke plasseres i dødseksjon, på steder hvor elektrisk materiell normalt har stopp, eller på steder hvor de kan kortsluttes av andre ledninger.
 1. Unntak: Sugetransformator kan likevel plasseres på steder hvor elektrisk materiell normalt har stopp.
 2. Utførelse: Da skal seksjonsisolator for høy hastighet brukes og plasseringen godkjennes av Jernbaneverket.
d) Sugetransformator på dobbeltsporet bane: På dobbeltsporet bane bør sugetransformatorenes seksjonsfelter plasseres rett over for hverandre.
e) Sugetransformator i forbindelse med forsterknings- eller mateledning: På strekning med forsterknings- eller mateledning kan det brukes egne sugetransformatorer for disse.
 1. Utførelse: Eller de kan benytte samme sugetransformator som kontaktledningen
f) Sugetransformatorens viklinger: Sugetransformatorer skal ha en primærvikling som innkobles i kontaktledningen og en sekundærvikling som innkobles i banestrømmens returkrets.
 1. Utførelse: Sekundærviklingen skal ha et isolasjonsnivå på 1000 V i forhold til jord
 2. Utførelse: Gjennomføringen skal for primærviklingen merkes A og B og for sekundærviklingen merkes a - 0 - b hvor 0 er sekundærviklingens midtuttak
 3. Utførelse: Kobling av sugetransformatorer skal utføres i henhold til valgt jordingskonsept
g) Sugetransformatorenes dimensjonering: Sugetransformatorer skal normalt dimensjoneres for en kontinuerlig belastning på 55 kVA ved 600 A.
 1. Unntak: Ved høyere strømbæringsevne i kontaktledningsanlegget kan dette fravikes etter nærmere utredninge
h) Overspenningsvern ved sugetransformatorer: Det skal monteres overspenningsvern på begge sider av sugetransformatoren.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 14:41 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

Følgende krav settes i avhengighet:

 • Unntak: Sugetransformator kan likevel plasseres ved hovedsignal.
 • Utførelse: Da skal seksjonsisolator for høy hastighet brukes og plasseringen godkjennes av Jernbaneverket.

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:18 (CEST)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 13:27 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --