543 2011 Endringsartikkel 138

1 Endringsinformasjon

EndringsID 138
Forslagsdato 2011-11-21
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 543
Kapittel 5
Avsnitt 4 b) + c)
Forslagstekst Dagens bestemmelser:

b) Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.

c) Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til [510], Jording.

1.1 ======

Forslag til ny tekst:

b) Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.

Varmeelementene har meget god mekanisk kontakt med skinnene – i det minste termisk og også elektrisk med tanke på vekselstrømmer og impulsstrømmer. Jording av gruppeskap bør derfor gå til returkretsen, også om gruppeskapet står like utenfor slyngfeltet.

c) Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til [510], Jording.

d) Overspenningsvern bør jordes til eget jordspyd med kortest og rettest mulig føring. I de fleste tilfellene vil det være mulig å etablere jordspyd nær opp til gruppeskap uten å komme alt for nær bygninger som har egen jordelektrode.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Jordspyd vil ytterligere sikre personer og overlevelsesevne for utstyr.

2.2 A - tilgjengelighet

--

2.3 M - vedlikeholdbarhet

--

2.4 S - sikkerhet

Farespenninger er ivaretatt både med og uten endring.

2.5 L - levetid

--

2.6 K - kapasitet

--

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres