543 2011 Endringsartikkel 143

1 Endringsinformasjon

EndringsID 143
Forslagsdato 2011-11-28
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543
Kapittel 7
Avsnitt 2.3 g) 2)
Forslagstekst Dagens tekst:
  1. Armaturer skal ha en kapslingsgrad på IP66.
  2. Armaturer kan ha en kapslingsgrad på IP67.

Forslag:

  1. Armaturer skal ha en kapslingsgrad på IP66.
  2. Armaturer kan i tillegg ha en kapslingsgrad på IP67.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kvalitetsforbedring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Kvalitetsforbedring.

2.5 L - levetid

--

2.6 K - kapasitet

--

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Merk at IP67 ikke nødvendigvis tilfredsstiller IP66 !

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet og godkjent

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.