543 2011 Endringsartikkel 144

1 Endringsinformasjon

EndringsID 144
Forslagsdato 2011-11-28
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543
Kapittel 5
Avsnitt 2.6.1 e)
Forslagstekst Gammelt forslag

Det bør nevnes at varmelementer på sporsperrer behandles som sporvekselvarmeelementer, dvs. ikke jordes, som igjen betyr bruk av skilletransformator. (alternativt dobbeltisolerte dersom slike blir godkjent).

Konkrete forslag til endring: 4b: ”Sporvekselvarmeelementer” endres til ”sporveksel- og sporsperrevarmeelementer” 2.6.1.e) – nytt pkt. 2: Det skal brukes samme type varmeelementer for sporsperrer som for sporvekselvarme”

Xnom 06.08.07

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

--

2.6 K - kapasitet

--

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens tekst:

e) For fjernstyrte sporsperrer skal det vurderes behov for varmeelementer.

  1. Varmeelement på sporsperrer bør styres sammen med varmeelementer i nærliggende sporveksel.

Anbefalt tekst:

e) For fjernstyrte sporsperrer skal det vurderes behov for varmeelementer.

  1. Varmeelement på sporsperrer bør styres sammen med varmeelementer i nærliggende sporveksel.
  2. Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet og godkjent

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres