543 2011 Endringsartikkel 43

1 Endringsinformasjon

EndringsID 43
Forslagsdato 2011-10-31
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 543
Kapittel 6
Avsnitt 1.1 - nytt
Forslagstekst 1.1 Spesielle hensyn til stasjonsområder og driftsbanegårder der rullende materiell hensettes under kontaktledningsanlegg

Jernbaneverket har et objektivt ansvar for at tredjeperson ikke utsetter seg for fare, f.eks. med et spenningssatt kontaktledningsanlegg. Ved prosjektering og ved ombygging av stasjonsområder og driftsbanegårder skal det alltid utføres en vurdering av risiki i forkant. Denne analysen skal blant annet gi svar på følgende punkter:

 • må området gjerdes inn?
 • må det stilles begrensninger til hva slags (klatrevennlig) materiell som kan hensettes?
 • må kontaktledningsanlegget koples ut? - og/eller seksjoneres? - og/eller forrigles mot togvarmeposter?
 • må området ha stedlig vakt/oppsyn av Jernbaneverket eller vekter?
 • må området være opplyst? - eventuelt i hvilket omfang?
 • må området ha videoovervåkning? - i tilfellet med hvilket omfang? - uten eller med lagring av opptak?
 • må området ha kontinuerlig fjernovervåkning?

I analysen bør det innhentes informasjon slik som:

 • behov for hensetting og hva slags materiell som ønskes hensatt
 • kapasitet for området (togoppstillingsplasser)
 • togbevegelser per time/døgn på henholdsvis passerende tog og på hensettinger
 • nabolaget - oversikt over boliger, skoler, idrettsplasser, butikker og andre servicenæringer
 • registreringer av ferdsel over spor
 • registreringer av ferdsel i hensettingsområdet
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

--

2.3 M - vedlikeholdbarhet

--

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

--

2.6 K - kapasitet

--

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

--

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

2011-11-25
"skal" gir feil budskap ved søkefunksjoner
Justert punktliste:
Denne analysen skal avklare krav til blant annet følgende punkter:

 • inngjerding av området
 • begrensninger til hva slags (klatrevennlig) materiell som kan hensettes
 • utkopling av kontaktledningsanlegget
 • seksjonering av kontaktledningsanlegget
 • forrigling av kontaktledningsanlegget mot togoppstillingsområdet eventuelt individuelle togoppstillingsplasser
 • stedlig vakt/oppsyn av Jernbaneverket eller vekter
 • krav til belysning
 • videoovervåkning - antall kameraer - uten eller med lagring av opptak
 • kontinuerlig fjernovervåkning

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja. Se justeringer.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres