543 2013 Endringsartikkel 746

1 Endringsinformasjon

EndringsID 746
Forslagsdato 2013-12-11 16:11:59
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 543
Kapittel 543
Avsnitt 543
Forslagstekst Det er besluttet at prosjektering av et internt forsynings- og koplingsanlegg for Jernbaneverket med 22 kV og 50 Hz skal beskrives i 543 Lavspenning.

Dagens tittel på 543 er direkte misvisende når 22 kV tas inn i 543.

Forslag til ny tittel på 543:

Lavspenning og 22 kV

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

""""""""""""""""""""""""""

2.2 A - tilgjengelighet

""""""""""""""""""""""""""

2.3 M - vedlikeholdbarhet

""""""""""""""""""""""""""

2.4 S - sikkerhet

""""""""""""""""""""""""""

2.5 L - levetid

""""""""""""""""""""""""""

2.6 K - kapasitet

""""""""""""""""""""""""""

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette forslaget er betinget av 543 2013 Endringsartikkel 747

Dette forslaget medfører ingen krav, men er registrert som nytt krav da det innebærer en vesentlig endring/oppgradering av Teknisk regelverk.

Gammel tittel:

Lavspenning

Ny tittel:

Lavspenning og 22 kV

Forslaget vil eventuelt også få konsekvenser for:

544 Lavspenning bygging

545 Lavspenning vedlikehold

Hovedsiden for Wiki

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Siste puss på tekst er gjennomført av PK og TELTOR OK for videre behandling --Tore Telstad (diskusjon) 17. jan 2014 kl. 13:42 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres