543 2013 Endringsartikkel 747

1 Endringsinformasjon

EndringsID 747
Forslagsdato 2013-12-11 16:33:17
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 543
Kapittel 8 Nytt kapittel:
Forsyning med 22 kV (11 kV)
Avsnitt ---
Forslagstekst Forslag til nytt kapittel er lagt inn på wiki - men uten godkjenning

Tekst anbefales godkjent for publisering.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Foreslått tekst er resultatet av flere møter høsten 2013.

Hensikten er å oppnå bedre fleksibilitet (tilgjengelighet) og større pålitelighet i energiforsyningen til drift av jernbaneinfrastrukturen. Motivasjonen i arbeidet er "best praksis" mht. vedlikeholdbarhet, sikkerhet, levetid og kapasitet.

Dette er et "nytt" fagområde for Jernbaneverket (noe erfaring finnes riktig nok fra Gardermobanen), og en først kravspesifikasjon er bedre enn ingen kravspesifikasjon.

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid

2.6 K - kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Tekst finnes på Lavspenning/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Siste puss på tekst er gjennomført av PK og TELTOR OK for videre behandling --Tore Telstad (diskusjon) 17. jan 2014 kl. 13:43 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres