543 2014 Endringsartikkel 922

1 Endringsinformasjon

EndringsID 922
Forslagsdato 2014-08-13 16:15:33
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543
Kapittel 7
Avsnitt 2.5
Forslagstekst TSI-PRM henviser til EN 12464-2:2014 for krav til belysning på utearealer i en jernbaneinstallasjon.

Tabell 1 med fotnoter erstattes av ny tekst med henvisning til EN 12464-2:2014.

Tekst om enøk-tiltak tilpasses.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

Myndighetspålagt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ny tekst:

a) Krav til belysning på utearealer med jernbaneformål, slik som adkomstsoner, plattformer, underganger, overganger, trapper, godsterminaler etc. er gitt i EN 12464-2:2014, "Light and lighting - lighting of work places - Part 2: Outdoor work places". Se spesielt: Table 5.12 - Railways and tramways.

  1. Når mengden passasjerer på plattform er angitt i EN 12464-2, kan følgende betraktning anvendes relatert til stoppende tog med et høyt belegg av passasjerer som skal av eller på:
Tekst i EN 12464-2:2014 antall
"very small number" se "small number"
"small number" av- og på-stigninger ≤ 50
"medium number" 50 < av- og på-stigninger ≤ 500
"large number" av- og på-stigninger > 500

b) Informasjon om togbevegelser kan hentes fra Jernbaneverkets støttesystem. Mulige enøk-tiltak på plattform for tidspunkt uten trafikk/togbevegelser er:

"travel tid" 100 % av lux-kravet i 12464-2:2014
"med aktivitet" 20 % av lux-kravet i 12464-2:2014, minimum 5 lux
"uten aktivitet" 10 % av lux-kravet i 12464-2:2014, minimum 5 lux

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Stemmer disse kravene overens med krav i TSI PRM ? Kravene følger TSI PRM. I kommende TSI PRM vises det til denne standarden. Hva skjer hvis lys-kravet en dag ikke oppfylles? Må stasjonen stenge? Stasjonslys (feil og vedlikehold) håndteres gjennom RCM/RAMS-gruppene og tilhørende arbeidsrutiner (generiske og spesifikke). OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres