543 2015 Endringsartikkel 1296

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1296
Forslagsdato 17.12.2015
Forslagsstiller Klepslan
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 7 Belysning
Avsnitt 2 d)
Forslagstekst Det må være tillatt at belysning på stasjoner forsynes fra Jernbaneverkets egen forsyning med 22 kV.

Eksisterende krav ekskluderer andre relevante løsninger og synes overflødig. Punkt d) slettes.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

ikke relevant

2.5 L - levetid

ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

ikke relevant

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Punkt 2 d) slettes.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 13:00 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 12:30 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 18:37 (CET)

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --