543 2016 Endringsartikkel 1335

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1335
Forslagsdato 21.01.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 8
Avsnitt hele
Forslagstekst Tekst i 510, kapittel 6 (Jording) er revidert, og dette medfører oppdateringer.

Term: Oppdater til "langsgående forsyningsanlegg" (det er mange mange alias ...)

Avsnitt 2.2 e): Kravet utgår, jf. kostnader

Avsnitt 2.5: Erstatt hele avsnittet med (slett underoverskrifter).

a) Beskyttelsesjord for langsgående forsyningsanlegg skal oppnås ved utjevning til returkretsen.

b) Langsgående forsyningsanlegg skal være isolert fra jord.

  1. Alle transformatorviklinger tilkoblet høyspenningnettet skal ha isolert nøytralpunkt.

c) Kabelskjermer skal utjevnes til returkretsen i henhold til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording#Høyspenningskabler

I tillegg følger løpende korrektur og oppgradering av teksten uten implikasjoner for krav eller anbefalinger ("skal" / "bør").

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke endret

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke endret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke endret

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

ikke endret

2.6 Ø - økonomi

ikke endret, eventuelt potensielle reduksjoner i investeringer

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

Mangler utfylling av RAMSLØK. Dette må gjøres før behandling kan finne sted.

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 13:01 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 10:54 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 12:42 (CET)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 25. jan. 2016 kl. 13:47 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --