543 2017 Endringsartikkel 1738

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1738
Forslagsdato 27.03.2017
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 7 Belysning
Avsnitt 2.3 Tunnelbelysning
Forslagstekst Dagens kravtekst:

Krav til tent lys: Ledelys i hele tunnelløpet skal være tent når det er tog i tunnelen. Foretrukket utførelse: Ledelys aktiveres straks og så lenge det er minst ett sporfelt eller en akseltellerstrekning i tunnelløpet som viser belegg. Mulig utførelse: Ledelys er alltid aktivert.

Dette foreslås endret: Nødlys i tunneler normalt skal være avskrudd. Begrunnelse: Begrense energibruk og øke levetiden. Nødlys for hele tunnelen skal kunne aktiveres via fjernkontrollanlegg, fra elteknisk rom og lokalt hver 250 meter i tunnelen. Nødlyset skal kunne slukkes fra elteknisk rom og uansett slukkes automatisk 24 timer etter at det sist ble aktivert.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ivaretatt.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det meste endringsforslaget er ivaretatt av dagens tekst og andre endringsforslag. Følgende tillegg legges inn i 543 / 7 / 2.3 f):

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. Utførelse: Manuelt aktivert lys som har vært tent i 24 timer, slukkes automatisk.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK sammen med endring 1786. Utførelseskravet bør slås sammen med eksisterende utførelseskrav 3: Utførelse: Manuelt aktivert lys skal både kunne tilbakestilles i et teknisk rom i forbindelse med tunnelen, via fjernstyring og automatisk etter 24h aktivering--Jse (diskusjon) 10. jan. 2018 kl. 15:42 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:31 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:28 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --