543 2017 Endringsartikkel 1742

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1742
Forslagsdato 28.03.2017
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 8
Avsnitt 2.3
Forslagstekst Vi må legge til krav om skilting ved hver bryter for manuell påsetting av nødlys i tunneler. Tekst: Nødlys PÅ. Skiltet skal være opplyst - enten integrert belysning eller ekstern belysning.

Koordiner også med Skilt-regelverk.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Legg til følgende utførelseskrav til avsnitt 2.3 f)

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. Utførelse: Ved bryter for aktivering av ledelys, skal det være anvisningsskilt som alltid er lesbart.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:55 (CET)

4.2 Prosjekter

Foreslår Utførelse: Ved bryter for aktivering av ledelys, skal det være skilt med tekst: Nødlys PÅ og som alltid er lesbart.--Jse (diskusjon) 10. jan. 2018 kl. 15:45 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:33 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:05 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --