543 2017 Endringsartikkel 1786

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1786
Forslagsdato 31.05.2017
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 2.3 e)
Forslagstekst I forbindelse med veileder for tunneler er det ønskelig å endre normal funksjon for ledelys til å være "normalt slukket" i stedet for "aktivert når det er tog i tunnelen".
Referansedokumenter TSI SRT, se punkt 4.2.1.5.4: Nødbelysning langs rømningsveier.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Avhengig av hensikten med endringen lar dette seg ordne.

2.2 A - tilgjengelighet

Avhengig av hensikten med endringen lar dette seg ordne.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Avhengig av hensikten med endringen lar dette seg ordne.

2.4 S - sikkerhet

Dette kan diskuteres.

2.5 L - levetid

Bedret, må forvente at levetiden på lyskildene øker.

2.6 Ø - økonomi

Bedret, må forvente at levetiden på lyskildene øker.

2.7 K - kapasitet

Ingen betydning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kommentar i forbindelse med behandling:

Merk at denne endring medfører at et identifisert og eksisterende sikkerhetskrav blir slettet.

Eksisterende tekst:


▶ e) Krav til tent lys: Ledelys i hele tunnelløpet skal være tent når det er tog i tunnelen.

  1. Foretrukket utførelse: Ledelys aktiveres straks og så lenge det er minst ett sporfelt eller en akseltellerstrekning i tunnelløpet som viser belegg.
  2. Mulig utførelse: Ledelys er alltid aktivert.
Konstant aktivering er lite ønskelig i tunneler på eksisterende banestrekninger med lite trafikk, og der publikum kan fristes til å gå inn. Nye banestrekninger får ofte en kort togfølgetid og så høy hastighet at adkomsten til sporet er effektivt begrenset av gjerde.

Forslag til ny tekst:

e) Normal tilstand på ledelys: Ledelys i tunnelløpet skal normalt være slukket.

Konstant aktivering er lite ønskelig i tunneler på eksisterende banestrekninger med lite trafikk, og der publikum kan fristes til å gå inn.


4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:56 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 10. jan. 2018 kl. 15:38 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK, men her er det flere endringsforslag som må samordnes. --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:35 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 12:06 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --