543 2019 Endringsartikkel 2422

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2422
Forslagsdato 30.08.2019
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 5 Sporvekselvarme
Avsnitt 2.4 og 2.6
Forslagstekst Det er behov for veiledning om varmeelementer til bevegelig sporkryss og individuell regulering av disse varmeelementene.

Forslag til ny tekst i 2.4 (Følere) under punkt a):

  1. Utførelse: Er det flere følere og flere transformatorere som forsyner varmeelementer, skal følerne distribueres. Det har liten hensikt med to følere i forsyningsområdene til en og samme transformator.
  2. Utførelse: Sporveksler med bevegelig kryss bør ha en ekstra føler for regulering av monterte varmeelementer på sporkrysset.

Forslag til ny tekst i 2.6 (sporvekselvarmeelementer) sist under punkt b):

  1. Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt

2.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Livssykluskostnader ivaretatt

2.7 K - klima og miljø

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Etter innspill fra driftsansvarlige.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst i 2.4 (Følere) under punkt a):

  1. Utførelse: Er det flere følere og flere transformatorer som forsyner varmeelementer, skal følerne distribueres. Det har liten hensikt med to følere i forsyningsområdene til en og samme transformator (f.eks. ved feil på en transformatorkrets).
  2. Utførelse: Sporveksler med bevegelig kryss skal ha en egen føler for regulering av monterte varmeelementer på sporkrysset.

Forslag til ny tekst i 2.6 (sporvekselvarmeelementer) sist under punkt b):

  1. Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:27 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 15:53 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:29 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 16:13 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 14:01 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --