543 2022 Endringsartikkel 3299

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3299
Forslagsdato 20.05.2022
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 6 Togvarme
Avsnitt 4 Felles tekniske krav
Forslagstekst På bakgrunn av at:

• Forvarming av passasjertog er en tilleggstjeneste Bane NOR yter etter jernbaneforskriften §4-4. Bane NOR leier ut togvarmeposter til togselskap og formidler energileveranse. For togvarmeposter på 16 2/3 Hz er Bane NOR nettselskap og avregningsansvarlig. • Nettselskap har plikt til å installere avanserte måle- og styresystem (AMS) i hvert enkelt målepunkt etter Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-1, blant annet for å bidra til korrekt avregning og bidra med nødvendig informasjon slik at kunden kan styre sitt energiforbruk. • Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi angir metoder for avregning av energi levert fra togvarmeanlegg med elektrisitetsmåler som kan og som ikke kan skille mellom forbrukerne. • I Brukerrådet for elektrisk energiforsyning til togfremføring 2022-05-12 etterspurte togselskapene om det pågår noe arbeid på måling av energi levert fra togvarmeposter. Riktig avregning og oppfølging av forbruk gir insentiv til energiøkonomisering. • Teknisk regelverk for prosjektering og bygging av togvarme mangler krav om elektrisitetsmålere annet enn forberedelse av plass i fordelingsmodulen. Flere togvarmeanlegg, spesielt 16 2/3 Hz har ikke elektrisitetsmålere i dag. Selv om togvarmeanlegg ikke lenger er hovedforsyningsmetode ved forvarming av tog vil slike anlegg fremdeles være i bruk fremover.

foreslås følgende nye krav i Teknisk regelverk prosjektering og bygging av togvarme i kapittel 4 Felles tekniske krav:

Elektrisitetsmåling: Togvarmeanlegg _skal_ (kursiv) ha elektrisitetsmålere for korrekt avregning og bidra med nødvendig informasjon slik at togselskap kan styre energiforbruket sitt etter Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-1. 1. Utførelse: Elektrisitetsmålere skal følge Forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 2. Utførelse: Togvarmeanlegg som kan bli benyttet av flere ulike togselskap skal kunne skille mellom forbrukerne. 3. Utførelse: Togvarmeanlegg 50 Hz med kun ett togselskap som forbruker kan være tilstrekkelig målt ved netteiers måling dersom det ikke forsynes infrastrukturinstallasjoner via samme inntak. 4. Unntak: Kravene gjelder ikke anlegg for testspenning i verksteder som ikke benyttes til hensetting.

Kravet bør få tilbakevirkende kraft. Det kan allerede være forskriftsbrudd på eksisterende anlegg. Bane NOR har allerede løsninger som legger til rette for slik måling.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelverket mangler krav om elektrisitetsmålere for togvarmeanlegg, det er kun stilt krav om forberedelse av plass i fordelingsmodulen. BaneNOR er nettselskap og avregningsansvarlig for togvarmeposter på 16 2/3 Hz og har etter Forskrift om kraftomsetning og nettjenester, §4-1 plikt til å installere avanserte måle- og styresystem (AMS) i hvert enkelt målepunkt. Flere togvarmeanlegg, spesielt 16 2/3 Hz har ikke elektrisitetsmålere i dag. Selv om togvarmeanlegg ikke lenger er hovedforsyningsmetode ved forvarming av tog vil slike anlegg fremdeles være i bruk fremover.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke påliteligheten til togvarmeanlegget

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengeligheten til togvarmeanlegget

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarheten til togvarmeanlegget

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerheten til togvarmeanlegget

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetiden og kapasiteten til togvarmeanlegget

3.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomien til togvarmeanlegget direkte, men vil gi bedre oppfølging av anlegget og dermed mulighet for lavere energiforbruk.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima og miljø direkte, men med samme resonnement som for økonomi vil det kunne føre til lavere energiforbruk totalt.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

3.9 Høringskommentarer

Det er ikke gjennomført høring av endringen.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Fagansvarlig innstiller på følgende nytt krav d) under 4. Felles tekniske krav

d) Elektrisitetsmåling: Togvarmeanlegg skal ha elektrisitetsmålere for korrekt avregning og bidra med nødvendig informasjon slik at togselskap kan styre energiforbruket sitt etter Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-1.

  1. Utførelse: Elektrisitetsmålere skal følge Forskrift om krav til elektrisitetsmålere.
  2. Utførelse: Togvarmeanlegg som kan bli benyttet av flere ulike togselskap skal kunne skille mellom forbrukerne.
  3. Utførelse: Togvarmeanlegg 50 Hz med kun ett togselskap som forbruker kan være tilstrekkelig målt ved netteiers måling dersom det ikke forsynes andre infrastrukturinstallasjoner via samme inntak.
  4. Unntak: Kravene gjelder ikke anlegg for testspenning i verksteder som ikke benyttes til hensetting.
Kravet får tilbakevirkende kraft. Bane NOR har allerede løsninger som legger til rette for slik måling.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. aug. 2022 kl. 13:57 (CEST)

5.2 Prosjekter

Ok - --Fospal (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 13:25 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:48 (CEST)

Denne endringen krever at vi får en oversikt over arbeidsomfang (lokasjoner og antall), kostnader og realistisk gjennomføringstid, dersom regelen skal gis tilbakevirkende kraft. --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 22:33 (CEST)

Dette er et forskiftskrav og gjelder uansett om kravet er gjengitt i Teknisk regelverk eller ikke. --Steinar Danielsen (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 12:01 (CEST) --Jse (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 12:04 (CEST)

Det er greit nok, men jeg vil ha et estimat over konsekvensene før vi godkjenner dette. --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 12:32 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 10:24 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:46 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 09:38 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!