546 2011 Endringsartikkel 191

1 Endringsinformasjon

EndringsID 191
Forslagsdato 2011-12-19
Forslagsstiller Stanislav Pika
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 5 Energiforsyning
Avsnitt 9 Uteffekt som funksjon av klimatiske forhold
Forslagstekst Dagens tekniske regelverk tilsier at en matestasjon skal kunne mate ut minimum 50% av nominell ytelse for utetemperaturer fra +40 °C til +50 °C. Det har aldri vært observert temperaturer over 35.6 °C i Norge ifølge Meteorologisk institutt . Denne delen av kravet har derfor i praksis ingen effekt.

Om man dimensjonerer utstyr for å tilfredsstille et slik redundant krav, kan utstyret bli unødvendig dyrt. For eksempel, se en innvilget søknad om dispensasjon JD546-000004 fra Bane Energi. Ingen forsøk på å finne sporing for dette kravet lyktes, se undersøkelsesrapport i vedlegg.

Referansedokumenter Gransking temperaturkravet øverste grense.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uforandret. Kravet om uteffekt for utetemperatur høyere enn +40 °C er urelevant for Norge, siden så høye temperaturer aldri har vært observert i landet.

2.2 A - tilgjengelighet

Uforandret, samme argumenter som ovenfor.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen direkte påvirkning på vedlikeholdbarheten til matestasjoner.

2.4 S - sikkerhet

Ingen direkte påvirkning på sikkerheten til matestasjoner eller andre relevante komponenter.

2.5 L - levetid

Ingen direkte påvirkning på levetiden til matestasjoner.

2.6 K - kapasitet

Ingen direkte påvirkng på kapasiteten til matestasjoner.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres