546 2011 Endringsartikkel 195

1 Endringsinformasjon

EndringsID 195
Forslagsdato 2011-12-19
Forslagsstiller Stanislav Pika
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 5 Energiforsyning
Avsnitt 12.6.1.4 Verninnstillinger for avvikssituasjoner
Forslagstekst Forslag til teksten til avsnittet: "Innstilling av vern skal tillate forbikobling av matestasjon eller koblingshus (forlenget matestrekning)". Det er det som er selve funksjonskravet, mens dagens tekst beskriver to spesifikke løsninger for dette problemet.

Følgende kan tas med som lærebokstoff: "Dette kravet har tidligere blitt krevd ivaretatt ved bruk av strømsprangfunksjon samt overstrømsvern eller bruk av alternativt parametersett for distansevernet. En annen mulig løsning er bruk av distansevernets sone 3 slik at den dekker strekningen til neste stasjon som er lengst borte."

Referansedokumenter Møte mellom Steinar Danielsen og Stanislav Pika fra Teknologistaben og Øyvind Stensby fra Bane Energi den 16. desember 2011. Ingen møtereferat tilgjengelig. Se e-post "ny tekst vern" til Øyvind Stensby fra Stanislav Pika datert 19. desember 2011 14:30.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uendret. Funksjonskravet er fortsatt det samme.

2.2 A - tilgjengelighet

Uendret.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Uendret.

2.4 S - sikkerhet

Uendret.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.