546 2012 Endringsartikkel 364

1 Endringsinformasjon

EndringsID 364
Forslagsdato 2012-06-12 14:58:43
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 5 Energiforsyning
Avsnitt 12.9 Vernutrustning mot 100 Hz komponenter
Forslagstekst Begrunnelse:

Kravene beskriver frekvensband som inkluderer 100 Hz. Dette er en multippel av grunnfrekvensen (6. harmoniske) til banestrømmen hvor en naturlig kan forvente en større strøm enn på mellomharmoniske. Derfor er senterfrekvensen til sporfeltene flyttet fra 100 Hz til 95 alternativt 105 Hz. For rullende materiell utelater frekvensbandene beskrevet i kravene 100 Hz (se Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper/Signal vedlegg a punkt 3.2.2). Tilsvarende utelatelse bør gjøres for krav til matestasjoner også, se møtereferat dokument nummer 201101543-11 punkt 4.3.

Konkret forslag: Koordinere frekvensbåndene med rullende materiell, dvs.

  • Maksimumskrav: Endres fra "87-113 Hz" til "92-98 Hz og 102-108 Hz"
  • Minimumskrav punkt 1: Endre fra "92-108 Hz" til "92-98 Hz og 102-108 Hz"
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sannsynligvis blir påliteligheten for omformerstasjoner bedre, fordi kravet ikke lenger gjelder den mest utsatte frekvensen, jf. mye brukt teknisk løsning med utkobling (100Hz). Ingen endring for påliteligheten for sporfelt.

2.2 A - tilgjengelighet

Sannsynligvis blir tilgjengeligheten for omformerstasjoner bedre, fordi kravet ikke lenger gjelder den mest utsatte frekvensen, jf. mye brukt teknisk løsning med utkobling (100Hz). Ingen endring for tilgjengelighet for sporfelt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Sannsynligvis blir det ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Det er identifisert en fare ved at frekvensen fra strømforsyningen til sporfeltene kan drifte til 100 Hz (6. harmonisk til banestrømforsyning) og komme i fase med banestrømforsyningen. For at dette skal kunne gi en farlig situasjon må frekvens og fase fra sporfeltstrømforsyning og banestrømforsyning sammenfalle, samtidig med at det er et skinnebrudd (eller lignenede). Dette har så lav sannsynlighet at risikoen er ignorerbar.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 K - kapasitet

Større margin mot utkobling av vern vil kunne gi høere kapasiet.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Ok Ronald Hortman 12. jun 2012 kl. 15:26 (CEST)

OK Steinar Danielsen 12. jun 2012 kl. 15:28 (CEST)

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres