546 2016 Endringsartikkel 1322

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1322
Forslagsdato 17.01.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 19 Matestasjoner
Avsnitt 3.1 Håndtering av feiltilstander
Forslagstekst Foreslår å endre krav a) om Tilstrekkelig og forutsigbart kortslutningsbidrag under krav 1) Utførelse fra skal-krav til bør-anbefaling ettersom det finnes sannsynligvis flere ulike måter å gjøre dette på.

Samtidig foreslås følgende presisering:

 • Hovedkravet: "størrelse" erstattes med "amplitude, fase"
 • Underkravet begrunnes bedre:

Ferdig kravtekst blir da:

a) Tilstrekkelig og forutsigbart kortslutningsbidrag: Matestasjonen skal gi et tilstrekkelig og forutsigbart kortslutningsbidrag både i amplitude, fase og kontinuitet til at separate eksterne verneenheter skal kunne detektere de feil de er ment å detektere.

 1. Utførelse: Statiske omformerenheter bør etterligne oppførselen til synkronmaskiner ved at
  1. umiddelbar kortslutningsstrøm er høyere enn maksimal belastningsstrøm
  2. kortslutningsstrømmens grunnharmoniske fase er tilpasset parallelle omformeraggregater.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Vurdering følgende endringer:

 1. Endring fra "skal" til "bør" for umiddelbar kortslutningsstrøm høyere enn maksimal belastningsstrøm
 2. Innføring av anbefaling om tilpasning av kortslutningsstrømmens grunnharmoniske fase til parallell aggregater

2.1 R - pålitelighet

 1. Ingen endring, det kan finnes mange løsninger på dette som er gode nok. Denne løsningen er fremdeles anbefalt.
 2. Potensiell positiv endring på vernenes pålitelighet ettersom vi tar inn ny kunnskap som en anbefaling. Men det kan finnes andre løsninger.

2.2 A - tilgjengelighet

 1. Ingen endring, det kan finnes mange løsninger på dette som er gode nok. Denne løsningen er fremdeles anbefalt.
 2. Potensiell positiv endring på infrastrukturens tilgjengelighet på grunn av økt vernpålitelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring

2.5 L - levetid

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

 1. Positiv: Åpner for flere mulige løsninger
 2. Positiv: Anbefaler moment å ta hensyn til dersom det leverandør ikke benytter andre løsninger som tilfredsstiller hovedkravet.

2.7 K - kapasitet

 1. Ingen endring
 2. Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201101543-42

2.9 Høringskommentarer

Diskutert med Energi og akseptert. Se relevante dokumenter.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endring --Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 14:20 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --