546 2016 Endringsartikkel 1323

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1323
Forslagsdato 17.01.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 19 Matestasjoner
Avsnitt 5.5 Påvirkning på togdeteksjonsanlegg
Forslagstekst Foreslår følgende nytt krav for å redusere antall eventuelle utkoblinger av påkrevd 95/105 Hz vern for sporfelt på grunn av matestasjonens påvirkning:

b) Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz) – selvgenerering: Matestasjonen skal for å redusere antall vernutkoblinger selv ikke generere mer støystrøm enn i størrelsesorden 1 A i 1 s etter samme evalueringsmetode som for vernet i krav a).

  1. Verifikasjon: Overholdelse bør verifiseres med teoretiske undersøkelser, simuleringer eller målinger under relevante feilmoder i stasjonen og påregnelige påkjenninger, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelige påkjenninger.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Frem til regelverksgjennomgangen for matestasjoner i 2013 var det krav til selvgenerering av statiske omformerstasjoners støystrøm for påvirkning av 95/105 Hz sporfelt. Dette kravet avstedkom mange diskusjoner rundt verifiseringen. Leverandøren mente han ikke genererte komponenter i 100 Hz-området, men at han ante ikke hvordan han skulle verifisere det, tatt i betraktning at den strømmen som eventuelt går der vil være en sum av strømmene produsert av belastninger, ulineære komponenter i nettet (trafoer, isete kl, etc.) og omformeren. Hvordan klare å isolere og vurdere den delen som kommer fra omformeren? Alternativt krav var tidligere vern for å sikre utkobling i tilfelle for høy støystrøm fra omformerstasjonen. I 2013 ble vern videreført som eneste krav. Høy støystrøm fra omformeren kan imidlertid føre til at vernet kobler ofte ut. Det reduserer R, A og K for jernbanesystemet. Derfor foreslås et krav for å overordnet redusere ut muligheter for at matestasjoner selvgenererer støy, men med et langt enklere verifisering. Selvgenerering har ikke vært et stort problem med de siste leveransene av omformere. Kun få vernutkoblinger er kjent, men årsaken er ikke funnet.

2.1 R - pålitelighet

Færre vernutkoblinger, bedre påliteligehet.

2.2 A - tilgjengelighet

Begrenset ettersom disse vernene normalt går på automatisk gjeninnkobling.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Færre utkoblinger blir mindre behov for vedlikehold eller driftsmessige tiltak/oppmerksomhet.

2.4 S - sikkerhet

I prinsippet siden mindre selvgenerering reduserer potensiell støystrøm selv om det er vernets oppgave å koble bort støystrømmen dersom den oppstår.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Prinsippielt mer infrastrukturkapasitet til støyende tog uten at matestasjonens vern kobler ut.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201101543-43

2.9 Høringskommentarer

Diskutert med og akseptert av Energi, se 201101543-43

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endring. --Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 14:40 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --