546 2016 Endringsartikkel 1325

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1325
Forslagsdato 17.01.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 3.2 Jording
Forslagstekst Gjelder krav a) om koordinering underkrav 1 om ansvar for koordineringen. Foreslår å fjerne dette utførelseskravet.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kravet har stått i Teknisk regelverk om energiforsyning (tidligere 546/5) lenge. I 1999 ble det utført endring fra "bør" til "skal". Årsaken til kravet og endringen er ikke funnet. I gjennomgang av TRV for jording er det ikke fremkommet behov for dette kravet. Det foreslås derfor fjernet.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Banestrøm: --Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 15:19 (CET)

Felles elektro:--Per Klepsland (diskusjon) 21. jan. 2016 kl. 17:03 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --